Vacature

Vacature lid Raad van Toezicht

Organisatie: Stichting ZorgImpuls
Uiterste reactiedatum: 4 september 2017

ZorgImpuls (Rotterdam) zoekt per 01-01-2018 een nieuw lid voor de Raad van Toezicht.

Profiel

U past in een organisatie die volop in beweging is en heeft affiniteit met zorg en welzijn in het algemeen en de eerstelijnszorg in het bijzonder. U bent iemand die graag tegenwicht biedt en kan sparren met anderen.

  • Academisch denk- en werkniveau; 

  • Bestuurlijke ervaring in de tweedelijnszorg; 

  • Niet (meer) werkzaam in de tweedelijnszorg in het werkgebied van ZorgImpuls; 

  • Inzicht in de taken van en de rolverdeling tussen de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur; 

  • Bekendheid met de issues van corporate governance; onderschrijven en naleven van de governance code; 

  • Beschikking over een juiste balans in betrokkenheid en toezichthoudende afstand; 

  • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;

  • Vermogen om op strategisch niveau een oordeel te kunnen vormen over door de directeur/bestuurder voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de organisatie te kunnen toetsen; 

  • Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur; 

  • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie

> De volledige vacature vindt u op www.zorgimpuls.nl

 

ZorgImpuls

ZorgImpuls gelooft in de kracht van samenwerking. Voor betere gezondheid en betaalbare zorg. De grote veranderingen in de zorg vragen om domein overstijgende samenwerking tussen verschillende organisaties, culturen, financiering, schaalniveaus en belangen in zorg en welzijn. ZorgImpuls werkt op die grensvlakken. Samen met onze partners in de zorg, zorgverzekeraars en gemeenten geven we concreet invulling aan integrale samenwerking in de zorg en tussen zorg en welzijn.

274
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Opleidingen Inloggen
Thema overzicht