Vacature

Lid raad van toezicht met financieel profiel

Organisatie: Stichting Participe
Uiterste reactiedatum: 24 januari 2020

Stichting Participe zoekt een lid raad van toezicht met financieel profiel.

Functie-eisen

Algemene eisen Leden Raad van Toezicht:

 • Bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;
 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Maatschappelijk actief;
 • Op strategisch niveau kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen en het organisatiebeleid te toetsen;
 • Vermogen om inhoud te geven aan de klankbordfunctie met de bestuurder;
 • Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Affiniteit met sociaal werk:
  Kennis van het sociaal domein in het algemeen en sociaal werk en gemeentelijk opdrachtgeverschap in het bijzonder is een pré. In ieder geval houdt het lid zich gedurende de functie als toezichthouder op de hoogte van ontwikkelingen in het sociaal domein;
 • Een goed ontwikkelde ‘maatschappelijke antenne’:
  Heeft oog voor de vele, soms tegenstrijdige belangen in een sociaalwerkorganisatie.
  Ziet verder toe op de deugdelijkheid van eigen functioneren en de aansluiting bij algemeen geldende maatschappelijke normen en waarden (gewetensfunctie).
 • Gericht op samenwerking in een team dat uit leden met uiteenlopende kennis- en ervaringsgebieden bestaat;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel, een onafhankelijke opstelling en het vermogen tot kritische zelfreflectie;
 • Een positieve houding ten opzichte van de cultuur en kernwaarden van de organisatie.

Specifieke profiel-eisen:

Het nieuw te werven lid van de Raad van Toezicht, op voordracht van de ondernemingsraden, heeft specifieke deskundigheid op het gebied van financiën en bedrijfsvoering. Hij/zij zal tevens deelnemen aan de auditcommissie.
Het lid is goed op de hoogte van de verschillende vormen van financiering binnen het sociaal domein en de gevolgen voor de bedrijfsvoering.

Als persoon is het nieuw te werven lid een strategisch georiënteerde gesprekspartner, een teamspeler die de dialoog zoekt en sterk gericht is op samenwerking en samenhang en verbinding van de verschillende belangen.

> Bekijk de volledige vacature

Participe

Participe is actief op het brede terrein van sociaal werk, waaronder maatschappelijk werk, jongerenwerk, vluchtelingenbegeleiding, Wmo en Toegang, vrijwilligersondersteuning en wijkgericht sociaal werk. Participe is sterk gericht op samenwerking en maakt dan ook vaak deel uit van lokale samenwerkingsverbanden, waar zij veelal optreedt als aanjager, penvoerder en coördinator. De aanpak van Participe is prestatiegericht, vanuit haar kernwaarden Ondernemend & Betrokken.

Stichting Participe Holding en Stichting Participe Alphen aan den Rijn

De stichting werd opgericht in 2008 in Alphen aan den Rijn na samenvoeging van de lokale welzijnsorganisatie met het indicatie stellend orgaan. De stichting werd daarmee een Wmo-organisatie uitsluitend actief in de gemeente Alphen aan den Rijn. In 2012 werd Stichting Participe Holding opgericht als besturend orgaan van de lokale zelfstandige stichting Participe Alphen aan den Rijn en de later opgerichte stichtingen Participe Delft, Participe Amstelland en Participe Projecten. Participe Holding fungeert tevens als Servicebureau voor alle stichtingen van Participe.

 

Meer informatie en reageren

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Manuelle Moens, bestuurder a.i., tel.06 30 03 48 45.

Uw sollicitatie kunt u tot en met 24 januari 2020 versturen naar werving@participe.nu

198
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen