Vacature

Twee leden voor de raad van toezicht

Organisatie: Perspektief
Uiterste reactiedatum: 8 december 2019

Perspektief zoekt twee leden voor de raad van toezicht.

Profiel kwaliteit en veiligheid van zorg
Wij zoeken een toezichthouder voor de portefeuille ‘Kwaliteit en veiligheid van de zorg’ die het gesprek over de inhoud, kwaliteit van zorg, persoonlijke groei, begeleiding, ondersteuning en veiligheid van cliënten en medewerkers stevig weet te verankeren in de Raad en in de dialoog met de bestuurders. Deskundigheid op het gebied van veiligheid en kwaliteit van zorg is cruciaal, net als affiniteit met de doelgroep. Ervaring in (GZ)zorg/verpleegkunde, speciaal onderwijs, justitiële/penitentiaire context, is onderscheidend. De toezichthouder met dit profiel is lid van de Commissie Kwaliteit van de Raad van Toezicht en wordt bij voorkeur benoemd op voordracht van de Cliëntenraad.

Profiel financiën en bedrijfsvoering
Wij zoeken een toezichthouder die in staat is om de financiële consequenties van de dynamische ontwikkelingen in de omgeving van Perspektief te overzien en daardoor de klankbordfunctie voor de bestuurders en de andere toezichthouders, in het kader van de financiële continuïteit van Perspektief, goed in te vullen. Ervaring in een (eind-)verantwoordelijke functie als financieel bestuurder van een zorgorganisatie of CFO, zal onderscheidend zijn. Ervaring in (financieel) risicomanagement/controlling, is dat zeker. De toezichthouder met dit profiel is lid van de Auditcommissie van de Raad van Toezicht.

> Bekijk de volledige vacature.

Perspektief slaat een nieuwe koers in. Om deze nieuwe koers te ondersteunen, zoeken wij voor Perspektief meerdere nieuwe collega's op essentiële posities.

Perspektief is een betrokken zorgorganisatie die staat voor herstel en participatie van kwetsbare mensen. Mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, die dakloos zijn en die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen vanwege hun psychiatrische of sociaal-maatschappelijke problemen. Perspektief helpt hen om in balans te komen en het leven (weer) vorm te geven, juist in een tijd dat zorg voor mensen met psychische problemen sterk onder druk staat en een sterke groei te zien is van het aantal mensen met onbegrepen gedrag, die niet (meer) in een GGZ context behandeld worden. Perspektief sluit niemand uit en vervult daarmee een belangrijke maatschappelijke taak.

Perspektief focust op kansen, mogelijkheden en persoonlijke groei. Elke cliënt wordt begeleid vanuit de overtuiging dat ieder mens de wens en de mogelijkheid heeft te groeien in zelfstandigheid en participatie. Vanuit de overtuiging dat werk de beste zorg is, worden cliënten begeleid naar betaald werk of vrijwilligerswerk. Perspektief richt zich op maatschappelijk ondernemerschap, zoekt actief samenwerking met gedreven ondernemers en is zelf aanbieder in catering, schoonmaak, vervoer en meer. Door het verrichten van geschikt werk bouwen cliënten een maatschappelijk bestaan op, daarbij geholpen en ondersteund door een veilig netwerk van familie, vrienden en bekenden in de buurt.

Reactie en informatie
VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacatures te doen. Jan Willem ten Hagen en Eric de Macker zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek, maken wij graag eerst kennis via Skype. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV (inclusief Skype adres), via het reactieformulier op https://www.voor.nl/vacatures/603/twee-leden-rvt. De Raad van Toezicht van Perspektief heeft de wens om een goede afspiegeling te zijn van de maatschappij. Bij gelijke geschiktheid zullen vrouwen en/of kandidaten met een migratie achtergrond de voorkeur krijgen.

Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Jan Willem ten Hagen (janwillem@voor.nl, 06-41765586) of Eric de Macker (eric@voor.nl, 06-20494924)

Het is de intentie van de Raad om de benoemingsprocedure dit jaar af te ronden. De termijn om op deze positie te reageren sluit 8 december. De gesprekken met VOOR vinden plaats op 11 en 12 december. De selectiegesprekken bij Perspektief vinden een week later plaats.

362
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen