Vacature

Lid raad van toezicht met aandachtsgebied financiën

Organisatie: Zorgbelang Groningen
Uiterste reactiedatum: 20 november 2019

Zorgbelang Groningen zoekt een lid raad van toezicht met het aandachtsgebied financiën

Functie-inhoud
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op (het realiseren van de uitkomsten van het gevoerde) het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. Het gaat dan meer specifiek om:

 • Het nemen van statutair toegewezen beslissingen; verlenen van goedkeuring aan jaarplan, begroting en beleidsplan en aan jaarverslag en jaarrekening.
 • Het evalueren van de strategie.
 • Het evalueren van het functioneren van de Raad van Bestuur.
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur en optreden als klankbord.
 • Het toezien op arbeidsklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg.
 • Het toezien op de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie.
 • Het deelnemen aan vergaderingen: minimaal 1x per kwartaal met de bestuurder, 5x per jaar in de auditcommissie, 1x per jaar overleg over onderling functioneren (evaluatie) en 2 x per jaar met de Adviesraad.

Het lid van de RvT met het aandachtsgebied Financiën is lid van de auditcommissie.

Het lid dat wij zoeken herkent zich in onderstaande beschrijving.
De kandidaat is in staat toezicht te houden zonder “last of ruggespraak” naar enige achterban. De rol van vertrouwenspersoon en adviseur van de bestuurder weet hij/zij integer te vervullen. De kandidaat heeft affiniteit met de belangrijkste stakeholders (achterbanorganisaties en subsidiënten) en heeft binding met de regio waarop Zorgbelang Groningen haar werkzaamheden verricht.
De organisatie is volop in ontwikkeling. De auditcommissie houdt nauw toezicht op het realiseren van deze ontwikkeling. Dat brengt een tijdelijke extra tijdsinvestering met zich mee.

Profiel

 • affiniteit met de doelstellingen van Zorgbelang Groningen;
 • kennis van zorg en welzijn, een relevant netwerk is gewenst;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Zorgbelang Groningen stellen;
 • kennis en deskundigheid op het terrein van het aandachtsgebied
 • voldoende beschikbaarheid en flexibiliteit.

> Bekijk de volledige vacature

Zorgbelang Groningen wil voor alle Groningers toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede zorg en ondersteuning die aansluit bij hun wensen, behoeften, ervaringen. Zodat zij – ook met een chronische ziekte of beperking – kunnen blijven meedoen in de samenleving en een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven houden.

Als belangenbehartiger werken we vóór patiënten, cliënten, naasten en mantelzorgers, maar vooral mét hen. Want: goede zorg en duurzame oplossingen voor de zorg bereik je alleen samen met de mensen om wie het gaat. Dat is onze overtuiging, ervaring en onze boodschap naar andere partijen in de zorg.

Al onze activiteiten zijn dan ook gericht op een gelijkwaardige stem en positie van zorggebruikers. Zowel individueel, binnen de spreekkamer, als collectief, bij ontwikkelingen in en innovatie van de zorg. Patiënten, cliënten, naasten en mantelzorgers: zij weten – uit ervaring – wat ze nodig hebben en waar het beter, anders en/of goedkoper kan in de zorg.

Procedure
Uw sollicitatiebrief met CV ontvangen wij graag uiterlijk 20 november 2019, door deze te mailen naar c.spoor@zorgbelang-groningen.nl.

Informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Mw. Mieke Oosterwijk, voorzitter van de Raad van Toezicht, 06-13312179.
Zie voor meer informatie over Zorgbelang Groningen onze website www.zorgbelang-groningen.nl
Daarnaast Zorgbelang Groningen ook te vinden op facebook (https://www.facebook.com/zbgroningen), twitter ( https://twitter.com/zorgbelang_gr ) en LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zorgbelang-groningen)

98
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen