Vacature

Lid raad van toezicht

Organisatie: Stichting Welzijn Beverwijk/Velsen
Uiterste reactiedatum: 5 december 2019

Stichting Welzijn Beverwijk (SWB) en Stichting Welzijn Velsen (SWV) zoekt lid raad van toezicht.

Algemeen profiel:

 • Voldoende affiniteit met welzijnswerk en peuteropvang.
 • Maatschappelijke binding met de regio IJmond en een functioneel netwerk.
 • De leden van de RvT opereren ten opzichte van elkaar en de RvB onafhankelijk en kritisch.

Algemene functie-eisen (voor ieder individueel lid):

 • Affiniteit met de doelstelling en functie van de stichting.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Voldoende beschikbaarheid.

> Bekijk volledige vacature

Omvang en samenstelling
De organisaties vormen samen een personele unie.
De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vrijwilligers. De dagelijkse leiding van beide stichtingen is in handen van de Raad van Bestuur (RvB), bestaande uit één bestuurder.
De RvT telt momenteel vier leden en één vacature. In de RvT zijn deskundigheden op de profielen juridische zaken, financieel-economische zaken, organisatieontwikkeling en HRM aanwezig.

Meer informatie
Wij vinden een evenwichtige opbouw van de raad van toezicht van belang. Vertegenwoordiging van zowel mannen als vrouwen uit verschillende leeftijdscategorieën en een spreiding van maatschappelijke achtergronden verdient de voorkeur.
Voor inhoudelijke vragen betreffende de vacature kan contact worden opgenomen met de heer René Tromp, voorzitter RvT. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 535 305 38.

Solliciteren
Uw sollicitatie, voorzien van motivatie en cv, kunt u voor 5 december 2019 per mail indienen bij de bestuurder van SWB en SWV, mevrouw Nora Azarkan: Azarkan@welzijnswb.nl

113
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen