Vacature

Lid raad van toezicht met een financiële achtergrond

Organisatie: Stichting Volksbond Streetcornerwerk
Uiterste reactiedatum: 4 november 2019

Stichting Volksbond Streetcornerwork is op zoek naar een verbindend en ambitieus lid Raad van Toezicht met een sterke financiële achtergrond en een hart voor de zorg.

Als Financieel lid Raad van Toezicht beschikt u in elk geval over volgende kennis en ervaring:

  • Academisch werk-/denkniveau;
  • Diepgaande financiële expertise en ervaring, bij voorkeur in de zorg;
  • Affiniteit met de zorgsector en daarbij onderschrijft u de doelstelling van de stichting ten volle;
  • Bestuurlijke kennis of ervaring in de zorgsector, bij de overheid of een relevante commerciële organisatie;
  • Bekend met de beginselen van de Governance-code zorg en toont deze ook in het handelen;
  • Bestuurlijke sensitiviteit.

>Bekijk de vacature.

Organisatie 
Per 1 januari 2019 zijn Stichting Volksbond Amsterdam en Stichting Streetcornerwork gefuseerd tot één organisatie. Binnen Stichting Volksbond Streetcornerwork (VBSCW) werken circa 300 medewerkers samen op het gebied van veldwerk, ambulante begeleiding, wonen en dagbesteding. VBSCW werkt wijkgericht met een sterke focus op cliëntparticipatie en zelfregie. VBSCW is een aanbieder met dienstverlening op maat. Vernieuwend, compleet en efficiënt.

In de gebiedsteams heeft Volksbond Streetcornerwork verschillende disciplines samengebracht. Binnen het veldwerk-discipline werken ze primair voor jongeren en langdurig verslaafden, die vanwege een veelvoud aan sociale en individuele problemen de relatie met de samenleving kwijt zijn geraakt of dreigen te verliezen. De veldwerkers van de stichting leggen actief contact met deze groepen in hun sociale omgeving. Ze ondersteunen en begeleiden, verwijzen door, activeren en behartigen de belangen van deze cliënten. Ambulante begeleiding en woonzorg biedt aan cliënten op de woonlocaties, herstart studio's of in een zelfstandige woning, begeleiding en ondersteuning op maat, waarbij de wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt centraal staan.

Daarnaast heeft de stichting zeven locaties in Amsterdam waar onze medewerkers zorg, opvang, begeleiding en dagbesteding bieden aan met name dak- en thuislozen en mensen die sociaal kwetsbaar zijn. De eigen kracht en talenten van de cliënten van VBSCW zijn daarbij altijd het uitgangspunt. De organisatie vindt het belangrijk dat de cliënten actief meedoen, uiteraard naar eigen vermogen. Zowel binnen onze eigen organisatie als in de samenleving. Het doel is helder: cliënten moeten zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en functioneren.

Procedure
De sollicitaties worden behandeld door de sollicitatiecommissie van de Raad van Toezicht van VBSCW. Een referentiecheck en diplomacheck maken (mogelijk) deel uit van deze procedure.

U kunt uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, uiterlijk 4 november versturen naar werving.selectie@vbscw.nl onder vermelding van Lid Raad van Toezicht.
De sollicitatiegesprekken worden gehouden op de avonden van 20 november en 2 of 3 december 2019.

Contactpersonen:
Philippe de Jong (voorzitter Raad van Toezicht) via dejong@aardoomendejong.nl of
Theo van Ooi (voorzitter van de sollicitatiecommissie) via theovanooi@gmail.com.

160
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen