Vacature

Lid raad van toezicht

Organisatie: Stichting ZorgAccent
Uiterste reactiedatum: 3 november 2019

ZorgAccent zoekt vanwege het periodiek aftreden van één van de RvT-leden per 1 januari 2020: lid van de raad van toezicht.

Uw profiel

De voordracht van de leden van de raad van toezicht zal geschieden met behulp van deze profielschets en onze toezichtvisie. Als uitgangspunt geldt dat de raad van toezicht uit 5 leden bestaat. Binnen deze raad wordt gewerkt volgens de uitgangspunten en principes van de Governancecode Zorg.
Voorop staat dat een lid van de raad van toezicht werkt en denkt vanuit de visie en waarden van ZorgAccent, deze ondersteunt en helpt door ontwikkelen.

Ook wordt ernaar gestreefd om binnen de raad van toezicht een evenwichtige verdeling in de volgende voor haar functioneren gewenste (eventueel gecombineerde) deskundigheden/expertisegebieden beschikbaar te hebben, bijvoorbeeld:

  • op financieel-economisch gebied
  • op het gebied van de zorg
  • op het gebied van vastgoed
  • op het gebied van bestuur en strategie
  • op juridisch gebied

U bent integer, betrokken, voelt zich thuis in de regio, bent een teamspeler, analytisch, besluitvaardig en beschikt over relevante netwerken.

U neemt deel aan de commissie kwaliteit en veiligheid. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

>Bekijk de volledige vacature.

Bij ZorgAccent werken ruim 2300 medewerkers en ruim 1250 vrijwilligers. ZorgAccent is een stichting actief in zorg, welbevinden, wonen en behandeling in het kerngebied Noord West Twente. Onze medewerkers zijn professioneel opgeleide mensen. Zorgmedewerkers werken in zelfsturende teams. Zij maken de professionele keuzes en afwegingen in hun dagelijkse werk. Dat kunnen ze goed omdat ze een erkend diploma hebben behaald én de nodige werkervaring hebben. Zij staan in de ‘frontlinie’ en krijgen alle ruimte om in afstemming met de bewoner/cliënt of contactpersoon te doen wat nodig is.

Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het profiel van de raad van toezicht, de statuten, Toezichtvisie raad van toezicht ZorgAccent, Strategische visie ZorgAccent en de Speerpuntenagenda ZorgAccent 2019. Deze documenten kunt u opvragen bij het secretariaat raad van bestuur via secretariaatrvb@zorgaccent.nl.

Daarnaast kunt u contact opnemen met de voorzitter van de raad van toezicht, de heer dr. B.J.N. Schreuder, via het secretariaat raad van bestuur, telefoonnummer 0546 – 837266 / 837288.

Uw reactie voorzien van uw Curriculum Vitae zien wij graag voor 3 november a.s. tegemoet.

De gesprekken staan gepland op 11 november a.s..

346
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen