Vacature

Lid Raad van Toezicht, met specifiek profiel voor Cliëntenzorg

Organisatie: Careander
Uiterste reactiedatum: 27 september 2019

Careander zoekt een nieuw lid voor de raad van toezicht met specifiek profiel voor Cliëntenzorg

Het profiel, algemeen
U onderschrijft de missie, visie en christelijke identiteit van Careander. Belangrijk is dat u zich goed kunt inleven in het werken met, en voor, cliënten in het werkveld van Careander. U bent een ‘dwarsdenker’, als u vindt dat de discussie of besluitvorming daarmee gediend is. U bent een strategische denker die de scherpe vragen stelt, een open houding heeft en echt luistert. Verder bent u wijs en constructief in de verhouding Bestuurder – Raad van Toezicht. Hierbij bewaakt u de balans in de mix van betrokkenheid, rolverantwoordelijkheid en afstand. Tevens weet u ruimte te geven en de juiste (kritische) vragen te stellen. U heeft inzicht in de stand van zaken en ontwikkelingen in de zorgsector en bent voldoende beschikbaar en energiek om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie. Daarnaast bent u, bij voorkeur, woonachtig in het werkgebied van Careander (Gelderland).

Het profiel, specifiek voor de zorgrol
Complementair aan de zittende leden van de RvT zoeken wij naar een toezichthouder met een zorgprofiel die volop in het arbeidsproces zit.

U hebt aantoonbaar ervaring met kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de cliënt/bewoner en bent bekend met de - recent wettelijk verzwaarde - rol van de cliënten- en verwantenraad. U heeft een academisch werk- en denkniveau, en een moderne visie op ontwikkelingen in de zorgsector. Op basis van uw inhoudelijke kennis en uw ervaring in een toezichthoudende rol, bent u in staat de kwaliteit van de zorg en dienstverlening aan de cliënt voorop te stellen en uit te dragen in de Raad van Toezicht. Daarbij heeft u oog voor de positie, het belang en de inbreng van de Cliënten- en Verwanten (deel)raden en bent u een goed toegankelijke gesprekspartner voor deze vertegenwoordigende medezeggenschapsraden.

De organisatie
Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Wij bieden begeleiding op het gebied van wonen, werken, dagactiviteiten en vrije tijd aan ruim 1.000 cliënten.  De waarden respect, vertrouwen en samen zijn voelbaar en merkbaar.  De zorglocaties van Careander bevinden zich in midden-Nederland. De financiële positie van Careander is gezond.

Omdat ieder mens uniek is
Careander werkt vanuit een christelijke visie; ieder mens is uniek en waardevol. Daarin bieden we een veilige en stimulerende omgeving om mensen (cliënten zowel als medewerkers) te helpen het beste uit zichzelf te halen en een waardige plek te hebben in de samenleving. Op allerlei plekken leveren onze cliënten zo een waardevolle bijdrage. Dit draagt bij aan hun zelfrespect en hun ontwikkeling, hoe uitdagend het soms ook is. Onze medewerkers zetten zich dagelijks professioneel en met hart en ziel in voor onze cliënten. Dat doen ze in samenwerking met familieleden, het sociale netwerk en vrijwilligers. Hierdoor kunnen cliënten het leven leiden dat past bij hun talenten en ambities.

>Bekijk de volledige vacature.

Solliciteren
De nieuwe toezichthouder wordt benoemd op bindende voordracht van onze cliënten- en verwantenraad. Gesprekken met hun vertegenwoordigers zijn derhalve deel van de sollicitatie procedure.

Gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht gaat bij gelijke geschiktheid van kandidaten de voorkeur uit naar een vrouw. 

De vergoeding voor leden van de Raad van Toezicht is gebaseerd op het beloningsadvies van de NVTZ. Careander biedt naast een passende honorering een scholingsbudget.

Voor meer (inhoudelijke) informatie kunt u contact opnemen met de heer Jan Willem Wiggers (voorzitter Raad van Toezicht), of met de heer Bert Brouwer (bestuurder). Zij zijn bereikbaar via het nummer 0341-467820. Indien u belangstelling hebt voor deze functie en meent aan de profieleisen te voldoen, kunt u uw CV en motivatie sturen naar het secretariaat t.a.v. Heleen Heinen, h.heinen@careander.nl.

Graag ontvangen wij uw reactie t/m 27 september 2019 o.v.v. lid RvT Careander.  

De eerste sollicitatiegesprekken staan gepland op 16 oktober a.s.

Voorafgaand aan de benoeming wordt u om een verklaring omtrent het gedrag (VOG) gevraagd.

210
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen