Vacature

Twee leden raad van toezicht

Organisatie: Raffy - Leystroom
Uiterste reactiedatum: 26 augustus 2019

Stichting Raffy-Leystroom zoekt twee leden voor de raad van toezicht. Eén lid dat naast de visie op zorg kennis heeft van ICT, duurzaamheid en innovaties en één lid dat naast een zorgvisie specifiek ook visie op en ervaring heeft met arbeidsmarkt en strategisch personeelsbeleid.

 

Profiel

De nieuwe leden dienen uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • een academisch werk- en denkniveau;

 • affiniteit met de doelstelling, missie en kernwaarden van Raffy-Leystroom;

 • betrokkenheid met de (ouderen)zorg en met brede maatschappelijke ontwikkelingen;

 • een visie en handelen waarin de kwaliteit van de zorg en dienstverlening aan de cliënt voorop staat;

 • aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten in of gerelateerd aan het brede zorgdomein;

 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;

 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;

 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;

 • in staat zijn om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;

 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;

 • het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Daarnaast heeft u:

 • voldoende tijd om deze nevenfunctie serieus in te vullen;

 • de bereidheid minimaal 4 jaar (benoemingstermijn) zitting te nemen;

 • de bereidheid om gemiddeld 1 x per maand beschikbaar te zijn voor (regulier) overleg en incidenteel extra tijd vrij te maken.

Rekening houdend met de huidige samenstelling van de raad van toezicht, gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar vrouwelijke kandidaten met een Turkse en Molukse achtergrond.

> Bekijk volledige vacaturetekst

 

Stichting Raffy-Leystroom

Stichting Woonzorgcentrum Raffy en Stichting De Leystroom zijn met ingang van 29 juni 2019 gefuseerd tot één organisatie Stichting Raffy-Leystroom. Een slagvaardige organisatie, waarbij elke locatie haar eigen identiteit heeft. Zo zijn we samen kleurrijk! De diversiteit en wendbaarheid van Stichting Raffy-Leystroom is onderscheidend en mede daardoor bijzonder voor cliënten, medewerkers en vrijwilligers.

Raffy biedt zorg aan Indische en Molukse ouderen, Lâle (als onderdeel van Raffy) biedt zorg aan Turkse ouderen. Het waardevolle en vertrouwde van de eigen cultuur wordt hier in ere gehouden. De Leystroom staat open voor mensen van alle gezindte en achtergrond, de blik is naar buiten gericht en aandacht voor gezondheid en geluk staan centraal. Daarnaast biedt Raffy-Leystroom thuiszorg aan ouderen in Breda en omgeving.

 

Reageren en meer informatie

U kunt uw sollicitatie met CV o.v.v. vacaturenummer vóór 26 augustus 2019 sturen naar directie@raffy-leystroom.nl. Wij verwachten u binnen 10 dagen na sluiting van de vacature te kunnen berichten of wij u zullen uitnodigen voor een gesprek.

Voor meer informatie over deze functie, kunt u contact opnemen met Dennis Bernhard, voorzitter raad van toezicht op 06-51305543. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met Yvonne Holleman, directiesecretaresse op 076-5233903.

466
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen