Vacature

Lid raad van toezicht met een achtergrond in de gedragswetenschappen

Organisatie: Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen
Uiterste reactiedatum: 1 september 2019

Jeugdbescherming Noord & Veilig Thuis Groningen (Groningen en Assen) zoekt een lid raad van toezicht m/v met een achtergrond in de gedragswetenschappen en/of ervaring met gedragswetenschappelijke kennisontwikkeling. De vacature betreft de zetel waarvoor de ondernemingsraad de bindende voordracht doet.

 

Profiel

Gezocht wordt naar een lid dat (wetenschappelijke) kennis, vermogen en ervaring toevoegt op de inhoud van het werk van JBN & VTG. U beschikt bij voorkeur over gedragswetenschappelijke deskundigheid en/of u heeft ervaring bij een kennisinstituut of met kennisontwikkeling en leren in algemene zin.

Als nieuw lid van de raad van toezicht voldoet u aan het volgende profiel:

  • affiniteit met de Jeugdzorg en de werkgebieden van JBN & VTG;

  • inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;

  • beschikken over een breed netwerk: regionaal, eventueel landelijk;

  • betrokken bij de organisatie en tegelijkertijd in staat om de afstand te bewaren die past bij de rol van de raad van toezicht;

  • in staat om met informatie op afstand snel overzicht te krijgen in wat er speelt; de ervaring en het analytisch vermogen om met strategische vraagstukken om te gaan;

  • praktisch in staat om de vergaderingen bij te wonen en zich daar op voor te bereiden en aan andere activiteiten zoals werkbezoeken deel te nemen;

  • onafhankelijk als persoon en geen persoonlijke of zakelijke belangen of banden met de organisatie, collega-RvT-leden, de bestuurder en opdrachtgevers/toezichthouders;

  • een proactieve, kritische en alerte sparringpartner voor de bestuurder.

> Bekijk volledige vacaturetekst

 

Jeugdbescherming Noord & Veilig Thuis Groningen (JBN & VTG)

Jeugdbescherming Noord & Veilig Thuis Groningen (JBN & VTG) staan voor een veilig thuis voor iedereen. Zij komen in actie als er zorgen zijn over de veiligheid van een kind of als er sprake is van geweld of onveiligheid in de privé omgeving. Medewerkers werken samen met cliënt, gezin, netwerk en lokale hulpverlening aan een oplossing. Ook voeren zij maatregelen uit in het kader van de terugdringing en preventie van jeugdcriminaliteit.

Sinds 2015 zijn de gemeenten integraal verantwoordelijk voor alle vormen van Jeugdzorg en veiligheid. Gemeentelijke lokale teams zijn als eerste aan zet als er problemen of vragen zijn rondom opgroeien en opvoeden. De dienstverlening van JBN & VTG is aanvullend hierop: zij treden op namens samenleving en overheid wanneer de veiligheid binnen een gezin in het geding is en men er zelf niet uitkomt.

De organisatie bestaat uit twee onderdelen:

  • Jeugdbescherming Noord (JBN) is een gecertificeerde instelling (GI) die door de Drentse en Groninger gemeenten wordt ingeschakeld voor het uitvoeren van beschermingsmaatregelen (jeugdbescherming en jeugdreclassering), Deze maatregelen worden opgelegd door de kinderrechter.

  • Het organisatieonderdeel Veilig Thuis Groningen (VTG) heeft de verantwoordelijkheid om signalen van onveiligheid in de huiselijke/relationele sfeer in ontvangst te nemen, te analyseren en om samen met de betrokkenen en professionele partners dat te doen wat nodig is om het geweld te stoppen. Het kan hierbij gaan om (vermoedens van) kindermishandeling, maar ook om geweld tussen partners of ouderenmishandeling.

Beide organisatieonderdelen zijn volop in ontwikkeling, waarbij de aansluiting bij de lokale teams een belangrijk thema is. Een ander belangrijk thema is het ontwikkelen van een lange termijn strategie, op basis van o.a. impactanalyses en scenario’s rondom krimp & groei (zoals innovatie en samenwerking met anderen). Bij JBN & VTG werken ruim 250 medewerkers. Er zijn twee werklocaties, in de stad Groningen en Assen.

 

Reageren en meer informatie

Uw schriftelijke reactie kunt u uiterlijk 1 september 2019 mailen naar sollicitatie@jbnoord.nl. U kunt uw reactie richten aan de heer A.J. Mewe, voorzitter raad van toezicht. De gesprekken met de selectiecommissie van de RvT zijn gepland op 13 september. De Ondernemingsraad spreekt vervolgens ten behoeve van zijn bindende voordracht op 19 september met de geselecteerde kandidaten.

Voor meer informatie over de organisatie en de functie kunt u contact opnemen met de heer A. Mewe, voorzitter van de raad van toezicht of de heer B. Bodzinga, voorzitter van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid. Zij zijn te bereiken via het bestuurssecretariaat op telefoonnummer 050-5239226 of via e-mail: astrid.langerhuizen@jbnoord.nl. Op www.jbnoord.nl kunt u de toezichtvisie en jaarstukken raadplegen. Daarnaast is veel informatie te vinden op www.veiligthuisgroningen.nl     

246
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen