Vacature

Lid raad van toezicht met aandachtsgebied zorg met specialisme ADHD/Autisme

Organisatie: St. Klimkoord
Uiterste reactiedatum: 15 oktober 2019

Stichting Klimkoord is op zoek naar een lid raad van toezicht met aandachtsgebied zorg met specialisme ADHD/Autisme.

Profiel
Klimkoord is sinds 2014 actief als specialistische zorgaanbieder voor mensen die te maken  hebben met een vorm van autisme en ADHD. Het succes van St. Klimkoord en de daarmee gepaard gaande groei vraagt om een goed werkend toezicht. In de toekomstvisie schetst de RvT van Klimkoord op hoofdlijnen de rol van toezichthouder en hoe hij hieraan vorm en inhoud geeft. Deze visie is gebaseerd op o.a.de Governance code Zorg en daar op onderdelen een uitwerking van. Klimkoord is werkzaam in de provincie Zuid Holland. De vergaderlocatie is Westland. Het operationeel management en contactbeheer is belegd bij een directeur en per regio is een zorgcoördinator actief. Momenteel wordt gezocht naar een lid van de raad van toezicht met als specialisatie Autisme en ADHD.
Bekijk voor meer informatie de website.

Algemene profieleisen

 • Academisch denk-en werkniveau;
 • bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten;
 • affiniteit met zorg gericht op maatschappelijke ontwikkelingen;
 • maatschappelijk actief;
 • inzicht in rollen en taken tussen RvT en Bestuur;
 • beschikking over juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

Specifieke profieleisen

 • U heeft een scherp beeld en heldere opvattingen over de wijze waarop kwaliteit en zorg voor ADHD en Autisme cliënten;
 • U bent in staat het cliëntenperspectief nog beter te verankeren binnen de zorgverlening;
 • U bent goed vertrouwd met de veranderende rol en positie van de cliënt;
 • U heeft ervaring met de werkwijze van de  klachtencommissie;
 • U bent vertrouwd met de betekenis van de cliëntenparticipatie;
 • U heeft inzicht in de relevante politieke en maatschappelijke context en complexiteit van de zorg voor cliënten met ADHD en Autisme.

Qua persoonsprofiel bent u een strategisch georiënteerde gesprekspartner. In uw optreden bent u een teamplayer, die de dialoog zoekt en sterk gericht is op samenwerking en samenhang; gemotiveerd om met elkaar het beste uit de raad van toezicht, bestuur, directeur, cliëntenraad en klachtencommissie te halen en hen scherp in hun rollen te houden; maar ook vernieuwend en in staat om vanuit de toezichthoudende rol de positie van Klimkoord te versterken.

Reageren en meer informatie
Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met dhr. Visee, voorzitter raad van toezicht; fvisee@gmail.com of 06-54386167.
 

614
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen