Vacature

Voorzitter raad van toezicht, profiel organisatievernieuwing & samenwerking

Organisatie: T Heem
Uiterste reactiedatum: 24 augustus 2019

Zorgstichting ‘t Heem zoekt een  voorzitter voor de raad van toezicht met het profiel organisatievernieuwing & samenwerking. ‘t Heem zoekt een ervaren voorzitter voor de RvT die kan versterken en inspireren in een krachtenveld waarin ‘t Heem nadrukkelijk in zal spelen op (zorg)innovatie en de samenwerking met andere (zorg)organisaties. De komende jaren wordt de focus gelegd op een aantal belangrijke thema’s: kwaliteit van zorg, financieel gezond en teamontwikkeling (juiste attitude en cultuur).


Profiel

Van de voorzitter wordt ervaring in het toezicht van een zorgorganisatie gevraagd. Iemand die leiderschap toont door te zorgen voor een goede vergaderhygiëne, die weet hoe je aan een team én aan nieuw toezicht bouwt. Die naar de directeur-bestuurder opereert op een manier die vertrouwen en ruimte geeft en controleert vanuit hard én soft controls. Een voorzitter die op een natuurlijke wijze tegenkracht kan afwisselen met stimulans. Specifieke kwalificaties die van de voorzitter worden verwacht, zijn:

 • Kennis en ervaring op het gebied van organisatievernieuwing, professioneel leiderschap en samenwerking.

 • Bij voorkeur ervaring als voorzitter of meerjarige ervaring als toezichthouder in de zorg.

 • Visie op toezicht nieuwe stijl heeft dat nodig is voor ’t Heem, ook op de lange termijn.

 • Weet hoe je toezicht houdt op relatiemanagement, stakeholderbeleid en organisatievernieuwing.

 • Regisseert het toezichtproces dat herzien en bewaakt moet worden.

 • Vervult met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie op een verbindende wijze die stimuleert, en ervoor zorgt dat de RvT tot goede advies- en besluitvorming komt.

 • Overbrugt eventuele meningsverschillen of grijpt in bij niet-effectieve teamdynamiek.

 • Eerst verantwoordelijke voor het functioneren van de RvT als team en voor iedere toezichthouder afzonderlijk.

 • Legt op ieder gewenst moment verantwoording af over het toezicht aan in – en externe stakeholders en vertegenwoordigt ‘t Heem vanuit de RvT.

 • Een positieve denker zijn, die aandacht heeft voor kansen en mogelijkheden en die deze met gevoel voor verhoudingen en belangen bespreekbaar maakt.

 • Kritische samenwerkingspartner die spiegelt en motiveert naar de directeur-bestuurder, en een open en directe communicatiestijl hanteert die vertrouwen gevend is.

> Bekijk volledige vacaturetekst

 

Zorgstichting ‘t Heem

Een kwalitatief goed leven leiden door je te laten inspireren, plezier te maken en betrokken te zijn. Je thuis voelen en prettig in je eigen dorp oud worden waar je iedereen kunt ontmoeten is waar Zorgstichting ’t Heem
(’t Heem) voor staat. De unieke propositie van ’t Heem is gelegen in de kleinschaligheid en de nabijheid in de dorpskernen Udenhout, Berkel-Enschot, Haaren, Helvoirt en Biezenmortel. We bieden in vier woonzorggebouwen wijkverpleging / thuiszorg en intramurale zorg aan cliënten met somatische en psychogeriatrische achtergrond.

’t Heem is bezig met de implementatie van een nieuwe besturingsfilosofie. Gezien de maatschappelijke uitdagingen zijn een nieuwe manier van werken nodig, en willen we een cultuur creëren waarin continu leren en verbeteren centraal staat. We zijn ervan overtuigd dat het gebruik van zorgtechnologie en innovatie cruciaal zijn om – gezien de uitdagingen – bestaansrecht te kunnen blijven behouden. Door met andere partijen in netwerkverband samen te werken kan innovatie worden versneld.

Het LEAN-leiderschap is de basis van waaruit we werken. Vanuit de kernwaarden BLOEI (betrouwbaar, liefdevol, ontwikkeling, efficiënt, innovatief) geven we inhoud en vorm aan onze diensten. We zijn op weg naar een bloeiende organisatie! Meer informatie over de organisatie vindt u op www.t-heem.nl.


 

Meer informatie en reageren

De Erkende Toezichthouder verzorgt de werving en de voorselectie en presenteert de kandidaten aan ‘t Heem. U kunt uw motivatie richten aan de sollicitatiecommissie onder vermelding van Voorzitter RvT ‘t Heem en sturen naar talentontwikkeling@erkendetoezichthouder.nl tot en met uiterlijk zaterdag 24 augustus 2019. Bent u voor 5 oktober met vakantie? Geef dan aan wanneer u niet bereikbaar bent.

Er vindt op uitnodiging een kennismakingsgesprek plaats met de sollicitatiecommissie op maandag 30 september 2019. Bettina de Jong, HR-adviseur Talentontwikkeling van De Erkende Toezichthouder, voert de kennismakingsgesprekken op 4 en 5 september 2019 in het kader van de voorselectie. Zij is voor nadere informatie tevens bereikbaar van zaterdag 6 t/m vrijdag 26 juli en op vrijdag 23 augustus 2019 tijdens kantooruren op +31 6 542 177 03. Bij geen gehoor kunt u bellen met ons secretariaat op 085 - 773 41 70.

285
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen