Vacature

Lid raad van toezicht met profiel financiën

Organisatie: Trias Jeugdhulp
Uiterste reactiedatum: 26 juli 2019

Trias Jeugdhulp is per 1 januari 2020 op zoek naar een nieuw lid raad van toezicht met profiel financiën.

 

Profiel

De raad van toezicht is op zoek naar een kandidaat met ruime bestuurlijke of toezichthoudende ervaring met de financiële portefeuille, bij voorkeur in het sociaal domein. Hij/ zij heeft kennis van de financiering en bekostiging in de jeugdhulp, van bedrijfsvoering en bij voorkeur ook ICT.

  • affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting;

  • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;

  • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;

  • het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;

  • het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;

  • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;

  • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;

  • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;

  • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden.

Voor de overige competenties verwijzen wij naar het algemeen profiel van leden van de raad van toezicht van Trias Jeugdhulp.  Zie hiervoor het reglement van de RvT en bijbehorende bijlagen.  

> Bekijk volledige vacaturetekst

 

Trias Jeugdhulp

Trias biedt met ruim 300 medewerkers én 500 pleegouders professionele ondersteuning bij opgroeien en opvoeden. Zij richten zich op meervoudige orthopedagogische problematiek bij kinderen/jongeren (verder jongeren) van 0 – 18/21 jaar en hun netwerk in de regio IJsselland, Twente en Midden-IJssel/Oost Veluwe. De hulpverlening  vormt een keten van jeugdhulp aan jongeren en hun netwerk, die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben bij de ontwikkeling en opvoeding. Dit doet zij binnen het eigen zorgaanbod en door samenwerking met collega instellingen. Jeugdhulp wordt thuis, online en op locatie geboden. Dit kan zijn bij een locatie van Trias, maar bijvoorbeeld ook op de sportclub of op school. Afhankelijk van en passend bij de levensfase en levenswijze van de cliënt. 

 

Reageren en meer informatie

U kunt uw motivatiebrief en CV tot en met 26 juli 2019  sturen aan Sanne de Jager, s.d.jager@triasjeugdhulp.nl (bestuurssecretaris). De sollicitatiegesprekken staan gepland op 12 september 2019.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons beoogd voorzitter, de heer drs. W.E. Wallinga op woensdagen t/m 24 juli van 19.00 – 22.00 uur of op vrijdagen t/m 26 juli van 14.00 uur – 17.00 uur op 06 10 94 20 50.

Daarnaast kunt u contact opnemen met mevrouw L.M.J. Rouwhorst MPM, bestuurder, op maandag 15 en 22 juli van 9.00 – 12.00 uur en donderdag 25 juli van 9.00 – 12.00 uur via 038 456 46 01.

302
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen