Vacature

Voorzitter en lid raad van toezicht

Organisatie: Stichting Haarlem Effect
Uiterste reactiedatum: 14 juni 2019

Haarlem effect zoekt een nieuwe voorzitter voor de raad van toezicht.

 

Profiel

Voor alle leden van de raad van toezicht zijn de volgende kenmerken gewenst:

 • affiniteit en betrokkenheid met de doelgroep, doelstellingen van de organisatie en bereidheid om aanwezig te zijn bij gebeurtenissen van de organisatie

 • het vermogen om – vanuit een helikopterview – ontwikkelingen te analyseren

 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand

 • kritisch en onafhankelijk, alsmede een betrokken adviseur van de bestuurder

 • het vermogen om het beleid en het functioneren van de bestuurder te toetsen

 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen, kunnen functioneren in een collegiaal team

 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie stellen

 • integer, transparant en vertrouwenwekkend

 • reflectief vermogen ten aanzien van het eigen functioneren

   

Voor de voorzitter van de raad van toezicht gelden de volgende aanvullende kenmerken:  

 • vermogen als zakelijke verbinder met relevante partners te fungeren

 • vermogen tot en ervaring met het opbouwen van een effectief toezichthoudend team

 • vermogen bruggen te bouwen tussen specialismen, tussen raad van toezicht en raad van bestuur

 • vermogen om deuren te openen als ambassadeur van Haarlem Effect

 • ervaring op het gebied van remuneratie en HRM

 • de kandidaat heeft bij voorkeur een migratieachtergrond. Bij gebleken geschiktheid hebben kandidaten met een migratieachtergrond de voorrang.

> Bekijk volledige vacaturetekst

 

Haarlem Effect

Iedereen doet er toe is de missie van Haarlem Effect. Het betreft een welzijnsorganisatie met een breed scala aan doelgroepen en aanwezig in diverse wijken en buurten in Haarlem. 100  medewerkers en 200 vrijwilligers realiseren sociaal werk waar burgers baat bij hebben. Haarlem Effect biedt speelgroepen, peuterspeelzalen, KinderUniversiteit, talentontwikkeling en coaching van tieners en jongeren, gastvrije plekken en activiteiten in buurthuizen en wijkcentra, dagbesteding en opstap naar arbeidsmatig werken door Ecosol Effect, wegwijzer migrantenorganisaties, speeltuinverenigingen en samenwerking met burgerinitiatieven en sociaal ondernemers.

Haarlem Effect neemt een positie in als maatschappelijk partner van de gemeente. Haarlem Effect wil bijdragen aan betrokkenheid op, participatie door, en gelijke kansen voor bewoners, ongeacht achtergrond en sociale positie. Vanzelfsprekend in samenwerking met anderen. Een organisatie in beweging dus.

Sinds 1 januari 2018 zijn  Stichting Haarlem Effect en Stichting EcoSol gefuseerd. Sindsdien werkt Haarlem Effect volgens het Raad van Toezichtmodel. De Raad van Toezicht is op zoek naar een  ervaren voorzitter. Het betreft op dit moment een onbezoldigde functie.  De RVT komt ca 4 keer per jaar bijeen. De  voorzitter zal tevens lid zijn van de remuneratiecommissie.

 

Reageren en meer informatie

Uw brief met motivatie voor 15 juni 2019 richten aan secretariaat@haarlemeffect.nl t.n.v. mevrouw Larissa Wladimiroff, lid van de rvt.

Heeft u specifieke vragen dan kunt u contact opnemen  met de directeur/bestuurder van Haarlem Effect, Veronique de Kwant, 06- 48430486 of met de huidige voorzitter van de sollicitatiecommissie, 06-42212391.

163
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen