Vacature

Lid raad van toezicht

Organisatie: Stichting Revalidatie Friesland
Uiterste reactiedatum: 25 maart 2019

Revalidatie Friesland zoekt een nieuw lid raad van toezicht die bij voorkeur ervaring heeft met de zorg, beschikt over een regionaal netwerk (Beetsterzwaag e.o.) en op eigentijdse wijze invulling geeft aan de rol van toezichthouder.

 

Profiel

  • Actieve maatschappelijke betrokkenheid;

  • Aantoonbare, actuele bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;

  • Kritisch vermogen en onafhankelijkheid;

  • De tijd, het gezag en de vaardigheden voor een evenwichtige besluitvorming in de raad van toezicht;

  • Evenwicht tussen bestuurlijke afstand en persoonlijke betrokkenheid;

  • Het vermogen om de raad van bestuur met raad en als klankbord bij te staan en het beleid van Revalidatie Friesland en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen;

  • Het lidmaatschap heeft geen conflicterende belangen met de huidige werkkring c.q. andere te vervullen functies.

Gezien de samenstelling van de raad van toezicht gaat de voorkeur uit naar iemand die kennis en ervaring heeft op het gebied van kwaliteit & veiligheid in het Friese zorglandschap, bij voorkeur in de eerstelijnszorg en daar liefst op dit moment ook nog werkzaam is.

> Bekijk de volledige vacaturetekst

 

Revalidatie Friesland

Kinderen, jongeren en volwassenen die medisch specialistische revalidatie nodig hebben kunnen terecht bij Revalidatie Friesland. In samenwerking met diverse ziekenhuizen verleent Revalidatie Friesland klinische en poliklinische revalidatie op diverse locaties. Revalidatie Friesland kent een besturingsmodel, waarbij sprake is van een eenhoofdige raad van bestuur, die verantwoording aflegt aan de raad van toezicht.

> http://www.revalidatie-friesland.nl/

 

Reageren en meer informatie

Schriftelijke reacties kunnen vóór 25 maart 2019 worden gericht aan mevrouw W. Koopmans- Kornelius, p/a secretariaat raad van bestuur Revalidatie Friesland, Postbus 2, 9244 ZN Beetsterzwaag of per e-mail: secretariaatRvB@revalidatie-friesland.nl. Selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 8 april 2019.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met mevrouw Koopmans-Kornelius, voorzitter van de raad van toezicht.

190
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankOpleidingen
Goed Toezicht
Inloggen