Vacature

Lid raad van commissarissen, met aantoonbare affiniteit met zorgmarketing/zorginnovatie en financiële expertise in de zorg

Organisatie: Thuiszorg West-Brabant
Uiterste reactiedatum: 1 maart 2019

TWB, Thuiszorg met Aandacht (TWB) is zoek naar een nieuw enthousiast en gemotiveerd lid van de raad van commissarissen, met aantoonbare affiniteit met zorgmarketing/zorginnovatie en financiële expertise in de zorg.

 

Profiel

 • Ervaring of ten minste affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van TWB in het bijzonder.

 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring en een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.

 • Aantoonbare affiniteit met marketing/zorginnovatie en financiële vraagstukken in de zorg.

 • Bestuurlijke ervaring in de zorg is een pré.

 • Het vermogen en de attitude om voor de raad van bestuur als klankbord te dienen en deze ook met advies terzijde te staan.

 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen.

 • Het vermogen om de advies-, toezicht- en klankbordfunctie in teamverband uit te oefenen en kritisch en onafhankelijk te kunnen opereren.

 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden.

 • Het beschikken over een proactieve opstelling: informatie zoeken, kritisch doorvragen.

 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als TWB stellen.

 • Inzicht in het veld van de stakeholders van TWB.

 • Een brede maatschappelijke binding, zodat hierdoor een functioneel netwerk wordt bereikt en er een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is.

 • Op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting in het bijzonder.

 • Bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan een vrouw om een evenwichtige samenstelling binnen de raad van commissarissen te bewerkstelligen.

 

Specifieke expertise

 • Heeft kennis van en ervaring met marketing en sales in (middel)grote organisaties.

 • Heeft ervaring in het vertalen van klantvragen in dienstverleningsconcepten en is innovatief en vernieuwend.

 • Heeft kennis van en ervaring met accountancy en/of met vraagstukken van financiële sturing van (middel)grote (zorg)organisaties.

 • Heeft ervaring met financiële sturingsmodellen, strategische (vastgoed)investeringsbeslissingen, financieringsvraagstukken en risicomanagement.

> Bekijk het hele profiel

 

TWB, Thuiszorg met Aandacht (TWB)

TWB, Thuiszorg met Aandacht (TWB) is een ambitieuze en ondernemende thuiszorgorganisatie. Dagelijks verlenen ruim 2.000 medewerkers zorg aan huis in de regio West-Brabant aan meer dan 5.000 cliënten.

Al 100 jaar zorgt TWB, Thuiszorg met Aandacht er voor dat ouderen en chronisch zieken in West-Brabant het beste uit zichzelf kunnen halen. De medewerkers van TWB verlenen de beste thuiszorg voor iedereen in West-Brabant. Daarbij staat aandacht voor en de levenskwaliteit van cliënten en medewerkers voorop. Gezond verstand is daarbij richtinggever. TWB biedt zorg en ondersteuning binnen de disciplines hulp bij het huishouden, verpleging en verzorging, medisch-specialistische zorg thuis, advies en begeleiding voor chronisch zieken en dieetadvies. Daarnaast zijn er in zes gemeenten in West-Brabant consultatiebureaus voor kinderen van 0 tot 4 jaar (Jeugdgezondheidszorg).

 

Reageren en meer informatie

Heeft u interesse voor een functie bij de raad van commissarissen van TWB, Thuiszorg met Aandacht? Stuur dan uw reactie voorzien van uw CV aan TWB, ter attentie van het Bestuurssecretariaat, onder vermelding van "Vacature RvC", Belder 2-4, 4704 RK Roosendaal, of via de mail rvb@twb.nl. U kunt uw reactie insturen tot 1 maart 2019. De selectiecommissie is samengesteld uit de voorzitter en vicevoorzitter van de raad van commissarissen en de raad van bestuur.

Wenst u meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met de voorzitter van de raad van commissarissen, de heer K. Jongmans via telefoonnummer 06-53 96 65 30.

250
Trefwoorden: TWB, Thuiszorg Aandacht TWB
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankOpleidingenGoed Toezicht Inloggen