Vacature

Lid raad van toezicht met aandachtsgebied financiën

Organisatie: Laverhof
Uiterste reactiedatum: 22 oktober 2018

Laverhof (Noord-Brabant) is op zoek naar een nieuw lid voor de raad van toezicht met het aandachtsgebied financiën.

 

Profiel

Het aandachtsgebied van de gezochte kandidaat ligt op het terrein van financiële bedrijfsvoering.

  • Financiële en bedrijfseconomische kennis en ervaring; is in staat financiële informatie te interpreteren en beoordelen op risico’s;

  • Heeft ervaring bij (semi)publieke organisaties en heeft gevoel bij de bijzondere context van de organisatie die functioneert in een publiek domein, met een maatschappelijke taak en gebonden aan overheidsbepalingen.;

  • Bij voorkeur een achtergrond als accountant of financieel bestuurder en in staat een belangrijk klankbord te zijn voor de raad van bestuur, ook als lid van de auditcommissie financiën en vastgoed;

  • Aanvullende (bestuurlijke) ervaring op het gebied van HRM, vastgoed of ICT is een pré;

  • Gemotiveerde binding met de regio waarbinnen Laverhof actief is, waarbij een sterke voorkeur bestaat voor een kandidaat uit de regio waarin Laverhof werkzaam is.

De gezochte kandidaat gaat binnen Laverhof deel uit maken van de auditcommissie financiën en vastgoed.

> Bekijk volledige profielschets

 

Laverhof

Laverhof is een organisatie voor ouderenzorg en biedt zorg met verblijf en behandeling aan psychogeriatrische en somatische cliënten, revalidatie, palliatieve zorg, dagactiviteiten en behandeling, zorg en ondersteuning thuis. In een deel van onze appartementen bieden we verzorgd wonen. Op diverse plaatsen in de regio ondersteunt Laverhof lokale initiatieven om zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis te realiseren, bijvoorbeeld in de vorm van dagopvang en eetpunten. De zorg- en dienstverlening van Laverhof richt zich op ouderen in de regio’s Heeswijk, Dinther, Eerde, Loosbroek, Middelrode, Schijndel, Uden, Vinkel, Vorstenbosch en Wijbosch en op religieuzen van de congregaties van JMJ, de Zusters van Liefde en de Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest. Laverhof heeft ruim 1000 cliënten, 1100 medewerkers en 700 vrijwilligers.

 

Reageren en meer informatie

Uw schriftelijk sollicitatie, voorzien van curriculum vitae kunt u voor 22 oktober 2018 sturen naar vacature@laverhof.nl onder vermelding van vacaturenummer 118.

Als u aanvullende informatie wenst over Laverhof of over deze vacature, kunt u contact opnemen met de aankomend voorzitter van de raad van toezicht, mevr. M. Dragstra, telefoon: 06 - 52 60 60 94: of met de raad van bestuur, dhr. P. H. Beijers, telefoon: 073 - 544 33 00.

148
Home
Wie we zijn
Wat doen we
Actueel
ThemabankOpleidingenGoed Toezicht Inloggen