Vacature

Lid raad van toezicht met financiële expertise

Organisatie: Stichting STBN
Uiterste reactiedatum: 14 oktober 2018

STBN zoekt een nieuw lid voor haar raad van toezicht, met aandachtsgebied financiën.

 

Profiel

  • Het nieuwe lid van de RvT heeft financiën als aandachtsgebied en maakt deel uit van de audit commissie met mogelijk voorzitterschap. Een gedegen financiële achtergrond is daarom van belang.

  • Het nieuwe lid van de RvT heeft gevoel voor de juiste mix van innoveren met passie en ondernemen met gezond verstand.

  • Affiniteit met de doelstelling en functie van STBN, met als kernthema innovatie en ondernemerschap in de geboortezorg.

  • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.

  • Het vermogen en de attitude om de directeur van STBN met raad en als klankbord ter zijde te staan.

  • Strategisch inzicht en het vermogen om het beleid van STBN en het functioneren van de organisatie en haar directeur te toetsen.

  • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

  • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als STBN stellen.

  • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur voorgelegde aangelegenheden.

  • Teamsamenstelling met diversiteit – teamspeler met onafhankelijke inbreng.

> Bekijk de volledige vacaturetekst

 

STBN

Stichting STBN zet zich in voor een gezonde organisatie van de geboortezorg in Nederland. Als ondernemende advies- en projectorganisatie helpen ze ketenpartners met slim organiseren. STBN is een stichting zonder winstoogmerk; innovatie is de rode draad door de jaren heen. Ze volgen de ontwikkelingen in de geboortezorg van dichtbij, helpen plannen om te zetten in concrete actie, stimuleren innovatie en adviseren samenwerkingsverbanden. Samen met partijen in het veld ontwikkelen ze nieuwe zorgconcepten en zetten gezamenlijke bedrijven op.

 

Reageren en meer informatie

Reacties met motivatie en cv ontvangen kunt u vóór 15 oktober 2018 per e-mail sturen, gericht aan mevrouw M. van Lunteren, personeelsfunctionaris: m.vanlunteren@stbn.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw P.A.W. van Hessen, voorzitter RvT: pawvanhessen@gmail.com of 06 – 53 27 11 41. Of de heer F. Annot, directeur STBN: f.annot@stbn.nl of 06 – 21 57 22 69.

179
Trefwoorden: STBN, financieel, vacature
Home
Wie we zijn
Wat doen we
Actueel
ThemabankOpleidingenGoed Toezicht Inloggen