Vacature

Verbindend voorzitter en lid raad van toezicht

Organisatie: Stichting Kind aan Huis
Uiterste reactiedatum: 30 september 2018

Stichting Kind aan Huis (KAH) zoekt een verbindend voorzitter en lid voor de raad van toezicht.

 

Profiel

Stichting Kind aan Huis is op zoek naar een nieuw lid die de raad komt verjongen, aanvullen en versterken. Er wordt gedacht aan iemand met het volgende profiel en ervaring:

 • Academisch of HBO werk- en denkniveau

 • Strategisch denkvermogen:

  • het vermogen om zicht te krijgen en te houden op (ontwikkelingen in) de totale voor de organisatie relevante (deel)markten en de impact daarvan

  • het vermogen om afstand te kunnen nemen van de dagelijkse praktijk en zich te concentreren op hoofdlijnen en op lange termijn beleid en die te koppelen aan de doelen van de organisatie en deze in het oog te houden en te bewaken

  • begrip en inzicht hebben van effecten van beleid en processen, het kunnen evalueren van informatie en het kunnen vormen van inschattingen omtrent haalbaarheid

 • Generalistisch kunnen denken in combinatie met specialistische kennis en ervaring en een pragmatische instelling hebben

 • Een stevige persoonlijkheid met energie en creativiteit die onafhankelijk denkt, gewend is in teamverband te opereren met vermogen om collegiaal te kunnen functioneren

 • Sparringpartner voor de bestuurder kunnen en willen zijn

 • Inzicht (niet noodzakelijkerwijs veel ervaring) in de taken en functie van een RvT en de RvB alsmede de Zorgbrede Governancecode

 • Integer zijn; het handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in activiteiten die met het toezicht houden te maken hebben

 • Kennis van de aard, omvang en kenmerken van de keten waarbinnen de stichting werkzaam is

 • Affiniteit met de doelstelling van de Stichting, de doelgroep en de methodiek

 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden

 • Voldoende tijd en beschikbaarheid

 • Leeftijdsindicatie 30-50

 • Achtergrond en netwerk in de wereld van strategische vernieuwingen in publieke organisaties en/of de Jeugdzorg is een pré.

 

Voor de rol van voorzitter wordt daarnaast gezocht naar iemand die:

 • Op maatschappelijk gebied zijn/haar sporen heeft verdiend

 • Een stevige persoonlijkheid, die qua karakter een goed tegenwicht biedt aan de bestuurder Profiel lid RvT Stichting Kind aan Huis, Versie 4.0,

 • Bestuurlijke en toezichthoudende ervaring heeft

> Bekijk het volledige profiel op www.dushihuis.nl 

 

Stichting Kind aan Huis

Stichting Kind aan Huis (KAH) exploiteert de zogenaamde Dushi-huizen. Het Dushi Huis neemt kinderen van 4 tot 18 jaar op die al veel hebben meegemaakt in hun leven. Deze kinderen hebben een lange hulpverleningsgeschiedenis met meerdere plaatsingen, er is sprake van hechtingsproblematiek met daaruit voortkomende emotionele en gedragsproblemen. Binnen Dushi gaat men uit van de talenten en de mogelijkheden van het kind en niet in de eerste plaats van zijn of haar problemen. Dushi biedt naast veilig wonen verschillende vormen van begeleiding en behandeling waardoor de kans dat het kind iets treft wat hem of haar helpt geoptimaliseerd wordt. Er is een sterk idealistische inslag die vraagt om vitaliteit en creativiteit.

Er werken 35 medewerkers op 3 locaties, waarvan 4 op kantoor. Onze medewerkers zetten zich in om kinderen en jongeren een gezonde en veilige basis te geven voor hun verdere leven. We zijn een jonge jeugdzorgorganisatie met een gezonde bedrijfsvoering, volop in de groei met uitdagingen op het punt van huisvesting, professionalisering, organisatieontwikkeling en teamontwikkeling. In identiteitsontwikkeling en grondtoon is vanaf het begin, vooral door de initiatiefnemer maar later ook door anderen, veel tijd en aandacht gestoken en is beslist een sterk punt.

 

Reageren en meer informatie

Reacties (motivatiebrief en CV) graag voor 1 oktober 2018 zenden aan rvt@dushihuis.nl.

210
Trefwoorden: Kind huis, vacature, voorzitter
Home
Wie we zijn
Wat doen we
Actueel
ThemabankOpleidingenGoed Toezicht Inloggen