Vacature

Lid en voorzitter raad van toezicht

Organisatie: Stichting Liemerije
Uiterste reactiedatum: 16 augustus 2018

Liemerije (Zevenaar) zoekt een nieuw lid (aandachtsgebied ondernemerschap en vastgoed) en een nieuwe voorzitter voor de raad van toezicht.

 

Profiel lid raad van toezicht (aandachtsgebied ondernemerschap en vastgoed)

 • Heeft ervaring als ondernemer en/of in een context waar een beroep gedaan wordt op ondernemerschap.

 • Heeft expertise op het terrein van vastgoed en heeft een visie op de strategische vraagstukken rondom vastgoed.

 • Heeft additioneel bij voorkeur kennis van juridische vraagstukken en kan deze indien relevant inzetten als lid raad van toezicht.

 • Is ontwikkelgericht, ziet kansen en is in staat deze vanuit de rol als toezichthouder aan te brengen binnen Liemerije.

 • Beschikt over kennis van bedrijfsvoering en heeft relevante werkervaring op dit domein.

 • Beschikt over bestuurlijk inzicht en heeft adequaat zicht op de doorwerking van strategisch beleid, de gevolgen van externe ontwikkelingen en daarbij behorende verantwoording en verslaglegging.

 • Is een adequate en kritisch constructieve gesprekspartner voor wat betreft sturing van een complexe organisatie.

> Bekijk het volledige profiel

 

Profiel voorzitter raad van toezicht

De voorzitter heeft een specifieke verantwoordelijkheid in het optimaal laten functioneren van de raad van toezicht als geheel. De voorzitter draagt er zorg voor dat de leden een goede bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van het toezicht. Daarnaast is de voorzitter doorgaans het eerste aanspreekpunt voor de raad van bestuur en dit stelt eisen aan beschikbaarheid en aan het vermogen om als sparringpartner te fungeren.  

 • Het vermogen om te schakelen tussen de verschillende rollen en vaardigheden van toezichthouder:

  • De formele rollen van werkgever, adviseur, controleur, goedkeurder.

  • De vaardigheden: verbinder, inspirator, brainstormer en het geweten van de organisatie.

 • Beschikt over zodanige eigenschappen en uitstraling dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van Liemerije kan vervullen.

 • Heeft ruime ervaring als toezichthouder in de zorg.

 • Richt zich op het goed functioneren van de raad van toezicht als geheel.

 • Bewaakt de principes van de Governancecode.

 • Is geschikt om als sparringpartner/klankbord van de raad van bestuur op te treden.

 • Is generalist met inzicht in de algemene ontwikkelingen in de zorg.

 • Heeft oog voor en kennis van actuele ontwikkelingen in het toezicht en weet deze op een inspirerende manier te introduceren.

 • Is een adequate en kritisch constructieve gesprekspartner voor wat betreft sturing van een complexe organisatie.

> Bekijk het volledige profiel

 

Liemerije

Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in de Liemers. Liemerije is gespecialiseerd in problemen die kunnen ontstaan bij het ouder worden en past de behandeling en/of begeleiding aan op de mogelijkheden en wensen van haar cliënten. Ze biedt complete, warme, belevingsgerichte zorg dichtbij de cliënt vanuit een deskundige en gezonde organisatie. Liemerije heeft zeven vestigingen in Zevenaar (hoofdvestiging), Didam, Duiven, Pannerden, Tolkamer en Westervoort.

In onze huizen bieden zij in kleinschalige voorzieningen belevingsgerichte zorg aan psychogeriatrische, gerontopsychiatrische en somatische cliënten. Ruim 825 medewerkers en circa 585 vrijwilligers werken dagelijks aan de beste zorg voor onze bewoners en cliënten. Dat vraagt klantgerichtheid, betrokkenheid en flexibiliteit.

In totaal omvat de capaciteit van Liemerije 447 verblijfplaatsen. Daarnaast kunnen cliënten, zowel inwonend als nog thuiswonend, gebruik maken van locaties waar dagbesteding- en dagbehandeling wordt geboden. In Zevenaar zijn tevens de revalidatie-afdeling De Linde en het hospice De Hazelaar gevestigd.

Binnen Liemerije loopt momenteel het proces ‘eigen regie bij de medewerker’ om zo ook meer eigen regie bij de cliënt te leggen. Dit betekent dat bevoegdheden lager in de organisatie (komen te) liggen en medewerkers letterlijk ruimte krijgen om regie te nemen.

 

Reageren en meer informatie

U kunt op beide functies solliciteren tot en met donderdag 16 augustus 2018 via www.castanho.nl/vacatures. Als u uw CV en korte motivatiebrief uploadt bij de direct solliciteren button, ontvangt u vervolgens een bevestiging van uw sollicitatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Ellen Bruin, telefoonnummer 06-20303256.

246
Home
Wie we zijn
Wat doen we
Actueel
ThemabankOpleidingen Inloggen