Lid raad van toezicht portefeuille Zorg (waaronder zorgontwikkeling & -kwaliteit)

Organisatie: St. Klimkoord
Bezoekadres: Brederolaan 46, 's Gravenzande.
Uiterste reactiedatum: 7 oktober 2022

Stichting Klimkoord (sinds 2013) is een koepelorganisatie van gespecialiseerde zelfstandigen in de
ADHD -en autismezorg, en levert zorg aan jeugdigen en volwassenen (0-65 jaar) met een vorm van ADHD en/of autisme en die een normaal tot hoog functionerend niveau hebben. Klimkoord biedt daarbij een grote diversiteit aan soorten zorg, van diagnostiek en behandeling tot begeleiding thuis en van schooluitvallers. Dit o.a. binnen de kaders van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz), Persoonsgebonden budget (PGB) en Zorg in Natura (ZIN). Tot de doelgroep worden ook familie/gezin, vrienden/kennissen, leerkrachten, begeleiders, hulpverleners en therapeuten gerekend. De missie waar de stichting voor staat is kwalitatieve, kleinschalige, gespecialiseerde zorg leveren in een cultuur van samenwerking en innovatie”. Klimkoord is werkzaam in de provincie Zuid-Holland, het operationeel management en contactbeheer is belegd bij een directeur-bestuurder en per regio is een zorgcoördinator actief. Het succes van St. Klimkoord en de daarmee gepaard gaande groei vraagt om een goed werkend toezicht op verschillende aandachtsgebieden. In dit kader is de Raad van Toezicht opzoek naar een:

Lid van de Raad van Toezicht voor de portefeuille Zorg (waaronder zorgontwikkeling & -kwaliteit)

Algemeen profiel Lid Raad van Toezicht

 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten;
 • Affiniteit met zorg gericht op maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Maatschappelijk actief;
 • Inzicht in rollen en taken tussen Raad van Toezicht en Bestuur;
 • Goede kennis van de Governancecode Zorg;
 • Beschikking over juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

Specifiek profiel voor de portefeuille Zorg

 • U heeft affiniteit met zorg, ontwikkelingen in de zorg en kennis uit het vakgebied, én met onze doelstelling en doelgroep;
 • Interesse in en een scherp beeld en heldere opvattingen over kwaliteit (en borging), kwaliteitseisen en zorg voor ADHD en Autisme cliënten;
 • U bent goed vertrouwd met de veranderende rol en positie van de cliënt en in staat het cliëntenperspectief nog beter te verankeren binnen de zorgverlening;
 • U heeft inzicht in de relevante politieke en maatschappelijke context en complexiteit van de zorg voor cliënten met ADHD en Autisme;
 • Tevens in de financieel/economische ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg;
 • U heeft kennis van en ervaring op het gebied van ICT i.c.m. eHealth en zorginnovaties;
 • Evenals van risicomanagement in een (zorg)organisatie;
 • In algemene zin van het sociaal domein.

Qua persoon bent u een strategisch georiënteerde gesprekspartner. In uw optreden bent u een teamspeler, die de dialoog zoekt, sterk gericht is op samenwerking en samenhang; gemotiveerd om met elkaar het beste uit de Raad van Toezicht, directeur-bestuurder en organisatie te halen en hen scherp in hun rollen te houden; maar ook vernieuwend en in staat om vanuit de toezichthoudende rol de positie van Klimkoord te versterken.

Op dit moment bestaat de Raad uit vier mannelijke leden, maar zij hecht aan het belang van diversiteit in samenstelling. De Raad vergadert regulier ten minste zes maal paar jaar met als vergaderlocatie Westland (Monster/’s-Gravenzande). Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding binnen de kaders van de NVTZ en WNT.

Kijk voor meer informatie over de organisatie op www.klimkoord.nl. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met de Remuneratiecommissie (Arnold Niekamp en René de Vreede), bij voorkeur via rvtklimkoord@outlook.com (of bel 06-42934170), en zien wij uw motivatiebrief en cv met belangstelling graag vóór 7 oktober 2022 tegemoet.

Stichting Klimkoord
Havenstraat 55
2681 LC Monster

Staat u al ingeschreven bij NVTZ Zoek+Vind?
Hét platform dat toezichthouders en raden van toezicht op een nieuwe manier bij elkaar brengt. Benieuwd? Kijk voor meer informatie op www.zoekplusvind.nl 

Trefwoorden: rvt, vacature
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen