Lid raad van toezicht

Organisatie: Stichting Zorgfederatie Oldenzaal
Bezoekadres: Postbus 5004, Oldenzaal.
Uiterste reactiedatum: 16 oktober 2022

Zorgfederatie Oldenzaal

Zorgfederatie Oldenzaal (ZFO) biedt zorg, welzijn en wonen voor kwetsbare ouderen. Daarbij ligt het accent op thuiszorg, intramurale zorg en verschillende vormen van dagbesteding. We onderscheiden ons door kleinschaligheid, korte lijnen en onze kennis van dementie. Met als unieke waarde dat we elkaar echt kennen.

In Oldenzaal hebben we twee woonzorglocaties (Mariahof en Scholtenhof) met in totaal zo’n 114 bewoners. Daarnaast vormen we een van de grootste thuiszorgaanbieders die persoonsgerichte, veilig zorg verleent aan zo’n 250 cliënten. We baseren ons op de uitgangspunten van positieve gezondheid waarbij we naast zorg, ruimte voor welbevinden, comfort en eigen regie door de cliënt heel belangrijk vinden. De vertrouwensrelatie die onze medewerkers met hun cliënten opbouwen is daarbij van cruciaal belang om hieraan een goede invulling te kunnen geven. Dit betekent voor ons dat naast het leefplezier van cliënten, het werkplezier van medewerkers van evengroot belang is.

Binnen de Raad van Toezicht van Zorgfederatie Oldenzaal, bestaande uit 5 leden, is er wegens het einde van een zittingstermijn een vacature ontstaan.

Wie zoeken wij?

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en bevlogen gesprekspartner die beschikt over een vernieuwende visie op het domein wonen, welzijn en zorg in verhouding met (keten)samenwerking. Daarbij heb je in ieder geval meerdere jaren relevante werkervaring opgedaan in de (ouderen)zorg. Daarnaast:

 • beschik je over een (academische) opleiding bijvoorbeeld in de richting van management;
 • heb je affiniteit met de onderwerpen vastgoed en/of strategisch HR-beleid of de bereidheid om je hierin te verdiepen;
 • ben je in staat om vanuit jouw opgebouwde kennis en kunde toezicht te houden op de verschillende onderdelen van het portfolio van ZFO: verpleeghuiszorg en thuiszorg in Oldenzaal.
 • ben je op de hoogte van (zorginhoudelijk) ontwikkelingen en heb je ervaring opgedaan met (keten)samenwerkingsvraagstukken, innovaties en samenwerken vanuit het cliëntperspectief;
 • ben je intrinsiek gemotiveerd om van een afstand toezicht te houden op de bedrijfsvoering en op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de voorgelegde aangelegenheden;
 • en ben je in het bezit van een hoge mate van integriteit in combinatie met een verantwoordelijkheidsgevoel.

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgesteld volgens de Zorgbrede Governance Code. De Raad vergadert ten minste regulier 6 maal per jaar.

Wat bieden wij

 • Een betrokken en elkaar aanvullend team van leden van de Raad van Toezicht
 • Een organisatie die anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen en daardoor volop in beweging is
 • Een passende vergoeding binnen de kaders van de NVTZ en WNT

Gezien het streven naar spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines in de samenstelling van de Raad van Toezicht, heeft ieder lid een deskundigheidsgebied in de categorieën:

 • Ouderenzorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg en/of gezondheidszorg algemeen met focus op kwaliteit, veiligheid en cliënten
 • HRM(Mens en Organisatie): strategisch personeelsbeleid, opleiding en organisatieontwikkeling
 • Governance Code: wet- en regelgeving op het gebied van de Gezondheidszorg
 • Financiën, bedrijfsvoering en vastgoed:
  • Financieel-economische deskundigheid
  • Bedrijfskunde en/of organisatiekunde
  • Deskundigheid op gebied van huisvesting/woningbouw

Algemeen profiel Lid Raad van Toezicht

 • Inzicht in de voor de toetsing relevante eisen die gesteld worden ten aanzien van kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid, continuïteit en doelmatigheid van Zorgfederatie Oldenzaal
 • Affiniteit met verpleeghuiszorg,ouderenzorg en thuiszorg
 • Ervaring met en kennis van HRM en personeelsbeleid
 • Affiniteit met de missie, visie en doelstellingen van Zorgfederatie Oldenzaal
 • Juist evenwicht in bestuurlijke afstand en betrokkenheid
 • Het vermogen en de attitude om op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de voorgelegde aangelegenheden en de directeur bestuurder als klankbord terzijde te staan
 • Het vermogen om, in teamverband, met de andere leden, het beleid van de Zorgfederatie en het functioneren van de directeur bestuurder te toetsen
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijke opstelling
 • Voldoende tijd beschikbaar hebben voor de functie
 • Bijdrage leveren aan de maatschappelijke binding en het functionele netwerk

Planning sollicitatiegesprekken

De sollicitatiegesprekken staan gepland op maandagmiddag 24 oktober 2022 met een afvaardiging van de Raad van Toezicht.

Informatie over de procedure en sollicitaties

De heer P. Stroeve
HR adviseur
0541 513433

Reageren kan tot 16 oktober 2022 naar patrick.stroeve@zorgfederatieoldenzaal.nl

Staat u al ingeschreven bij NVTZ Zoek+Vind?
Hét platform dat toezichthouders en raden van toezicht op een nieuwe manier bij elkaar brengt. Benieuwd? Kijk voor meer informatie op www.zoekplusvind.nl 

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen