Leden van de Wetenschappelijke Adviesraad

Organisatie: NVTZ
Uiterste reactiedatum: 16 oktober 2022

De Nederlands Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn (NVTZ) is de grootste van de maatschappelijk toezichthoudende verenigingen. Een groeiende vereniging, met ongeveer 1000 aangesloten instellingen en meer dan 5000 individuele leden. De NVTZ is een onafhankelijke en actieve vereniging die staat voor verantwoordelijk toezicht in zorg- en welzijnsinstellingen. Met en voor toezichthouders en raden van toezicht werkt de NVTZ aan professionalisering en ondersteuning van het toezichthoudende vak.

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) zoekt twee

Leden van de Wetenschappelijke Adviesraad

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) is opgericht in 2011 en aangesteld door het bestuur van de NVTZ om gevraagd en ongevraagd advies te geven over vanuit wetenschappelijk oogpunt en onderzoek rondom de toezichtfunctie in de zorg en met betrekking tot sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. De adviesraad heeft een signalerings- en inventarisatiefunctie. De WAR bestaat momenteel uit zes leden en herbergt een divers scala aan wetenschappelijke invalshoeken. De WAR komt vier keer per jaar bijeen en wordt ondersteund vanuit het bureau van de NVTZ.

Profiel

  • (Bijzonder) Hoogleraar, universitair docent of wetenschappelijk onderzoeker op of rond het gebied van governance in maatschappelijke organisaties en/of zorg en welzijn, of een duidelijke affiniteit met dit thema;
  • Ervaring met toezichthouden in een maatschappelijke organisatie;
  • Bereidheid om deel te nemen aan de vier vergaderingen per jaar en mee te werken aan kleine projecten
  • Eén lid met vakgebied/expertise: samenleving/burgerschap/medezeggenschap (verandering in medezeggenschap, aansluiten institutioneel en burgerperspectief, aansluiting bij maatschappelijke opgaven als kansenongelijkheid, kwetsbare groepen, raakvlakken met onderwijs en wonen etc.);
  • Eén lid met vakgebied/expertise: filosofisch ethisch (waardegericht toezicht, dialoog, boardroom dynamics, morele dilemma’s)

Vergoeding

Leden van de WAR ontvangen een vergoeding conform de NVTZ- vergoedingenregeling.

Reageren

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marius Buiting, directeur NVTZ via: bureau@nvtz.nl of 030 – 7370085. Ook uw schriftelijke reactie, met motivatie en CV, kunt u mailen naar bureau@nvtz.nl.

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen