Vacature

Algemeen bestuurslid met controle- een adviesfunctie richting directie

Organisatie: Stichting Volksbond Streetcornerwerk
Uiterste reactiedatum: 4 mei 2018

Stichting Volksbond Amsterdam en Stichting Streetcornerwork zoekt per 1 mei 2018 een algemeen bestuurslid. Het bestuur is eindverantwoordelijk en heeft als heeft als kerntaken een controle- een adviesfunctie richting onze tweehoofdige directie. Ook vervult zij de werkgeversfunctie voor de directie.

 

Profiel

Het nieuwe lid is een betrokken netwerker en dient:

  • Te beschikken over bestuurlijke ervaring en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen

  • Een brede interesse te hebben, waarin in het bijzonder de maatschappelijke en bedrijfsmatige aspecten op het terrein van de WMO, Zorg en/of wonen

  • De doelstelling van onze stichtingen ten volle te onderschrijven

  • Te beschikken over kennis van en ervaring met één of meerdere maatschappelijke achtergronden, bijvoorbeeld inhoudelijke kennis van en inzicht met de WMO, de maatschappelijke opvang, de ambulante- en intramurale zorg en dienstverlening voor kwetsbare groepen, de overheid, wonen, woningcorporatie, en bewonersperspectief waaronder participatie

  • Bekend te zijn met de beginselen van Corporate Governance en deze ook in het handelen als bestuurder te tonen

  • Te beschikken over helikopterview, inzicht in de processen van strategische afwegingen, een analytisch vermogen, besluitvaardigheid en in staat zijn om hoofd- en bijzaken van elkaar te kunnen onderscheiden. U weet deze vaardigheden in te zetten in uw rol als klankbord voor de directie.

> Bekijk de volledige vacature in de bijlage

 

Organisatie

Per 17 mei 2016 zijn Stichting Volksbond Amsterdam en Stichting Streetcornerwork een bestuurlijke fusie aangegaan en op het moment wordt gewekt aan het realiseren van een juridische fusie. Zij werken samen op het gebied van veldwerk, ambulante begeleiding, wonen en dagbesteding. Er wordt wijkgericht gewerkt, met een sterke focus op cliëntparticipatie en zelfregie.

Binnen onze veldwerkdiscipline werken ze primair voor jongeren en langdurig verslaafden, die vanwege een veelvoud aan sociale en individuele problemen de relatie met de samenleving kwijt zijn geraakt of dreigen te verliezen. Veldwerkers leggen actief contact met deze groepen in hun sociale omgeving.  Ze ondersteunen en begeleiden, verwijzen door, activeren en behartigen de belangen van deze jongeren en ouderen

 

Reageren en meer informatie

U kunt uw motivatiebrief en CV tot en met 15 april mailen naar werving.selectie@vbscw.nl onder vermelding van “vacature bestuurslid”.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Tanja per email via: atanja@xs4all.nl. Daarnaast kunt u op onze websites www.volksbond.nl en www.streetcornerwork.eu een beeld krijgen van wie wij zijn en waar we voor staan. 

198
Home
Wie we zijn
Wat doen we
Actueel
ThemabankOpleidingen Inloggen