Twee leden raad van toezicht

Organisatie: Stichting Atlant Zorggroep
Bezoekadres: Kuiltjesweg 1, Beekbergen.
Uiterste reactiedatum: 5 juli 2022

‘Wij geven ruimte’ is de visie van Atlant. Een richting naar bezielde zorg door het geven van ruimte. Letterlijk ruimte, kijkend naar de opzet van de locaties en figuurlijk de ruimte om jezelf te zijn. Om onze visie te realiseren zijn wij op weg naar een organisatie waarin medewerkers de ruimte krijgen om als zelfstandige professionals het beste te doen voor onze bewoners. We zien een organisatie voor ons waarin horizontale interacties zorgen voor stabiliteit en borging vanuit de overtuiging dat vakmensen en niet systemen kwaliteit maken.

Organisatie

Atlant is een organisatie met diverse doelgroepen en woonvormen. Vanuit 9 locaties (5 woonzorgcentra en 4 verpleeghuizen in Apeldoorn en Beekbergen) bieden ongeveer 1500 medewerkers zorg aan mensen met dementie, somatische aandoeningen, mensen met het syndroom van Korsakov, met de ziekte van Huntington of mensen met een behoefte aan gerontopsychiatrische verpleeghuiszorg. Atlant biedt zorg aan ongeveer 700 bewoners en ondersteunt cliënten ook op de dagbehandeling of in ontmoetingsruimten. De organisatie staat goed bekend, is kwalitatief op orde (een gemiddelde van 8,4 op Zorgkaart Nederland bij bijna 400 vermeldingen) en is financieel gezond. Atlant heeft expertisecentra op de gebieden Korsakov, de ziekte van Huntington en Gerontopsychiatrie waarin onderzoek, onderwijs en zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Meerdere publicaties, promoties, de instelling van een aantal opleidingsplaatsen en diverse onderzoeken leiden tot een klimaat van leren, reflecteren en verbeteren.

De organisatie wordt aangestuurd door een eenhoofdige raad van bestuur, de bestuurder, die verantwoording aflegt aan een vijfhoofdige raad van toezicht; een voorzitter en een viertal leden. De Raad van Toezicht is bevoegd tot meningsvorming, beoordeling, en besluitvorming in het kader van het toezicht houden en is verantwoordelijk voor het toezicht op alle aspecten van de stichting. De Raad van Toezicht controleert en adviseert de bestuurder en heeft de rol van werkgever richting de bestuurder. In dat kader verwijzen we graag naar het toezichtvisie van Atlant.

Vacatures en profiel

In verband met het verstrijken van de termijn van twee van de leden van de Raad van Toezicht zoekt Atlant twee nieuwe leden met de volgende profielen:

  1. Expertise in bedrijfsvoering, in het bijzonder ten aanzien van digitaliserings- en technologische (IT) vraagstukken in de zorg. U maakt onderdeel uit van de auditcommissie financiën.
  2. Expertise op het brede terrein van de (langdurige) zorg. I.v.m. de ontwikkeling van Atlant naar expertisecentra voor drie doelgroepen zoeken we een kandidaat met brede ervaring in het werkveld van (wetenschappelijk) onderzoek en affiniteit en/of ervaring met directe cliëntenzorg . U maakt onderdeel uit van de auditcommissie kwaliteit en veiligheid.

Om u als toezichthouder te kunnen verwelkomen vragen wij, naast bovenstaande specifieke profielen, een academische achtergrond, ervaring als toezichthouder, kennis van het maatschappelijke speel- en krachtenveld, het op kunnen treden als adviseur en een sterk ontwikkeld normbesef. U beschikt over strategisch inzicht en u heeft affiniteit met de zorg- en dienstverlening en de doelgroepen binnen onze organisatie. Wij verwachten een bedrijfsmatige achtergrond en aantoonbare brede maatschappelijke en bij voorkeur regionale binding in de regio Apeldoorn. Daarnaast heeft u de beschikking en/of toegang tot een functioneel netwerk. Het ligt in onze verwachting dat één van de twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht op termijn de rol van voorzitter van de Raad van Toezicht van Atlant zal gaan vervullen.

Bent u nieuwsgierig geworden naar Atlant als organisatie? Kijk dan hier.

Wilt u reageren?

Stuur dan uw actuele cv en korte motivatie tot uiterlijk 5 juli 2022 via de knop “solliciteren”.
Passende kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op 12 juli in de middag op locatie Markenhof in Beekbergen.

Heeft u nog vragen?

Voor meer algemene informatie verwijzen wij u naar onze website, www.Atlant.nl en voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Cindy Kremer, voorzitter Raad van Toezicht, telefoonnummer 06 20 43 57 81.

Staat u al ingeschreven bij NVTZ Zoek+Vind?
Hét platform dat toezichthouders en raden van toezicht op een nieuwe manier bij elkaar brengt. Benieuwd? Kijk voor meer informatie op www.zoekplusvind.nl

237
Trefwoorden: Atlant, rvt, vacature
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen