Vraag & Antwoord

Waar kan ik een model voor een Overeenkomst van Opdracht vinden?

Een overeenkomst van opdracht kan een nuttig instrument zijn om de relatie tussen toezichthouder en stichting goed vast te leggen. Bestaan er voorbleelden van die juridisch getoetst zijn.

Bart Bemelmans
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Ziekenhuizen
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen