Deel uw ervaring op het prikbord

Prik een item op uw Prikbord

Beste collega's,

Dat is een goed punt. In elke organisatie dient immers voldoende ruimte in de begroting te zijn voor governance. In de zorg (en in de cultuursecctor en ook binnen onderwijs) is dat niet echter lang altijd vanzelfsprekend (geweest).  Er is een richtlijn (maximum) in de WNT-2 en een daarvan afgeleide richtlijn vanuit de NVTZ. De vergoedingen van veel toezichthouders in de zorg zullen nog gebaseerd zijn op eerdere adviezen en ruim onder de NVTZ-richtlijn zitten. En wat doen we dan met deze huidige situatie?

In de raad van toezicht waar ik deel van uitmaak is de beloningskwestie enkele maanden geleden besproken. We hebben daarbij gekeken naar de onderzoeken van Mijntje Lückerath en ook geprobeerd inzicht te krijgen in de beloning van raden van toezicht in de directe omgeving. Dat laatste gaf niet direct een duidelijk beeld, onder andere door het al dan niet opnemen van btw in de beloning. Uiteindelijk hebben we besloten de huidige vergoedingen voor één jaar te continueren. De kwestie komt dan ook binnen enkele maanden opnieuw ter tafel.

Het zou onze discussie helpen als er een advies, richtlijn of stappenplan is van de NVTZ over hoe om te gaan met de verschillen tussen de feitelijke vergoedingen en de bestaande richtlijn, waarbij uitdrukkelijk ook de maatschappelijke acceptatie als factor wordt opgenomen.

Dank je wel Anca, voor het agenderen van deze kwestie.

Met vriendelijke groet,

Marieke den Ouden

U bent de eerste om te reageren.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
WNT
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankZoek + Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen