Deel uw ervaring op het prikbord

Prik een item op uw Prikbord

Beste collega's,

Dat is een goed punt. In elke organisatie dient immers voldoende ruimte in de begroting te zijn voor governance. In de zorg (en in de cultuursecctor en ook binnen onderwijs) is dat niet echter lang altijd vanzelfsprekend (geweest).  Er is een richtlijn (maximum) in de WNT-2 en een daarvan afgeleide richtlijn vanuit de NVTZ. De vergoedingen van veel toezichthouders in de zorg zullen nog gebaseerd zijn op eerdere adviezen en ruim onder de NVTZ-richtlijn zitten. En wat doen we dan met deze huidige situatie?

In de raad van toezicht waar ik deel van uitmaak is de beloningskwestie enkele maanden geleden besproken. We hebben daarbij gekeken naar de onderzoeken van Mijntje Lückerath en ook geprobeerd inzicht te krijgen in de beloning van raden van toezicht in de directe omgeving. Dat laatste gaf niet direct een duidelijk beeld, onder andere door het al dan niet opnemen van btw in de beloning. Uiteindelijk hebben we besloten de huidige vergoedingen voor één jaar te continueren. De kwestie komt dan ook binnen enkele maanden opnieuw ter tafel.

Het zou onze discussie helpen als er een advies, richtlijn of stappenplan is van de NVTZ over hoe om te gaan met de verschillen tussen de feitelijke vergoedingen en de bestaande richtlijn, waarbij uitdrukkelijk ook de maatschappelijke acceptatie als factor wordt opgenomen.

Dank je wel Anca, voor het agenderen van deze kwestie.

Met vriendelijke groet,

Marieke den Ouden

U bent de eerste om te reageren.

Van ons als toezichthouders in de zorg wordt de laatste jaren steeds meer gevraagd. De samenleving verwacht dat wij onze taak op een professionele wijze doen, en als we tekort schieten, worden we ter verantwoording geroepen. Mede daarom stimuleert en faciliteert de NVTZ de professionalisering van haar leden en dat is een goede zaak.

Bij een geprofessionaliseerd beroep hoort ook een behoorlijke honorering. Daarover heeft de NVTZ in 2016 een advies uitgebracht.

Conform WNT 2 is de maximumhonorering voor RvT/RvC leden 10% van de maximum honorering van de bestuurder; voor de voorzitter is dat 15%. Het advies van de NVTZ is om 8% respectievelijk 12% van het maximumsalaris van de bestuurder toe te kennen, maar dat is dus niet meer dan een advies.

Tot mijn verbazing zijn er nog steeds veel Raden van Toezicht , vooral bij wat kleinere organisaties, die een honorering toekennen ruim onder de NVTZ richtlijn, zoiets als 3% van het maximum bestuurderssalaris.

In functie omschrijvingen staat dan vermeld dat de honorering “conform WNT 2” is. Mijns inziens valt een zo lage honorering eerder in de categorie liefdewerk-oud-papier.

In het licht van de toegenomen professionalisering en ook de toegenomen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid zou het mijns inziens logisch zijn als we als NVTZ niet alleen een advies over een richtlijnhonorering maar ook een standpunt in zouden innemen over een minimumhonorering. Ik ben benieuwd hoe andere leden daarover denken.

Met vriendelijke groet,

Anca Ansink

a.ansink@planet.nl

Er zijn 3 reacties.
 • Adriaan Leeuw

  Anca,
  Zeer interessante materie. Wij zaten op 4%, inclusief de voorzitter. Taken werden ook zo evenredig mogelijk verdeeld. Sinds begin 2017 zijn we naar 6% en 7,5 % gegaan, waarmee de Vz nu wel een hogere vergoeding krijgt, omdat er in de praktijk ook meer verantwoordelijkheid en werklast blijkt te zijn. Wij zijn bewust niet naar de NVTZ richtlijn gegaan. Hierbij is onze positie in de organisatie, werklast en wat wij zelf als redelijk vinden meegerekend.
  Met vriendelijke groet,
  Adriaan Leeuw
  rvchkn@gmail.com

 • Dag Anca,
  Ik sluit mij aan bij jouw pleidooi. Goed toezicht houden is een vak geworden, waarbij terecht verwacht mag worden dat er professioneel gehandeld wordt. En daar hoort een professionele beloning bij. Een minimaal advies zal rvt's kunnen helpen om hun eigen honorering naar een gepast niveau te brengen. Want daar zal mogelijk de terughoudendheid zitten. Immers, de rvt stelt haar eigen honorering vast.
  Daarnaast kan het helpen om de diversiteit (bv jongere leeftijd) in rvt's te stimuleren.

  In crisis situaties (heb ik zelf ervaren) moet een rvt ruim 'aan de bak'. De huidige WNT voor toezichthouders heeft daar mijns inziens te weinig ruimte voor om gepast te kunnen handelen. Ik pleit er daarom ook voor dat, wellicht in de WNT 3, daar wat ruimte voor komt. Want de kans dat een rvt een keer in enige vorm van crisis belandt is niet denkbeeldig.

  Hartelijke groet, Co'tje Admiraal

 • RenĂ© Jansen

  Ik deel deze mening volledig.
  Met name een minimum honorering zal meer duidelijkheid verschaffen. Ik weet dat enkele commissarissen die ik ken, werkzaam bij een kleine organisatie, slechts een "fooitje" ontvangen. Vind echter wel dat je als commissaris ook je eigen waarde moet kunnen inschatten, gespiegeld aan de verantwoordelijkheid die je hebt.

Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
WNT
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankZoek + Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen