4 december 2019

Indexatie Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp

Begin november 2019 is de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp voor 2020 gepubliceerd door het ministerie van VWS.

998
6 september 2019

16 oktober bijeenkomst wetsvoorstel Bestuur & Toezicht

Het wetsvoorstel Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is op de valreep over het zomerreces getild en wordt eind september in de Tweede Kamer behandeld.

1209
20 mei 2019

Accreditatie van zorgbestuurders: enquête onder toezichthouders

Om een beeld te krijgen hoe raden van toezicht aankijken tegen accreditatie van zorgbestuurders, legde de NVTZ haar leden een aantal vragen voor over het accreditatieprogramma van de NVZD.

1277

Veranderingen WNT (na Evaluatiewet WNT 2017, Axyos)

Tussentijdse update voor interne toezichthouders/commissarissen en bestuurders.

361

WNT wordt meer doeltreffend

Wetsvoorstel: Het wordt moeilijker om de Wet normering topinkomens (WNT) te ontwijken.

311

Medisch specialist ook in loondienst uitgezonderd van WNT

Ook wanneer medisch specialisten in loondienst treden bij een ziekenhuis blijven zij uitgezonderd van de Wet Normering Topinkomen (WNT).

344
  • Eenmalige extra beloning bestuurder?

    Als RVT overwegen wij de bestuurder eenmalig een extra beloning toe te kennen, vanwege bijzondere inzet.  Wat kan daarvoor een goede vorm zijn, binnen de normen en regels?
Er zijn geen aankomende opleidingen om weer te geven.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
WNT
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen