6 september 2019

16 oktober bijeenkomst wetsvoorstel Bestuur & Toezicht

Het wetsvoorstel Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is op de valreep over het zomerreces getild en wordt eind september in de Tweede Kamer behandeld.

605
20 mei 2019

Accreditatie van zorgbestuurders: enquête onder toezichthouders

Om een beeld te krijgen hoe raden van toezicht aankijken tegen accreditatie van zorgbestuurders, legde de NVTZ haar leden een aantal vragen voor over het accreditatieprogramma van de NVZD.

1131
15 februari 2019

Uniformering ontslag stichtingsbestuurder

In de nabije toekomst zal het ontslag van een bestuurder door een ander orgaan of door de rechtbank op verzoek van belanghebbenden/OM automatisch leiden tot een arbeidsrechtelijk ontslag.

1195

Veranderingen WNT (na Evaluatiewet WNT 2017, Axyos)

Tussentijdse update voor interne toezichthouders/commissarissen en bestuurders.

327

WNT wordt meer doeltreffend

Wetsvoorstel: Het wordt moeilijker om de Wet normering topinkomens (WNT) te ontwijken.

279

Medisch specialist ook in loondienst uitgezonderd van WNT

Ook wanneer medisch specialisten in loondienst treden bij een ziekenhuis blijven zij uitgezonderd van de Wet Normering Topinkomen (WNT).

308
  • Eenmalige extra beloning bestuurder?

    Als RVT overwegen wij de bestuurder eenmalig een extra beloning toe te kennen, vanwege bijzondere inzet.  Wat kan daarvoor een goede vorm zijn, binnen de normen en regels?
Er zijn geen aankomende opleidingen om weer te geven.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
WNT
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen