20 mei 2019

Accreditatie van zorgbestuurders: enquête onder toezichthouders

Om een beeld te krijgen hoe raden van toezicht aankijken tegen accreditatie van zorgbestuurders, legde de NVTZ haar leden een aantal vragen voor over het accreditatieprogramma van de NVZD.

715
15 februari 2019

Uniformering ontslag stichtingsbestuurder

In de nabije toekomst zal het ontslag van een bestuurder door een ander orgaan of door de rechtbank op verzoek van belanghebbenden/OM automatisch leiden tot een arbeidsrechtelijk ontslag.

623
30 januari 2019

Veranderingen Wet Normering Topinkomens (WNT) 2019 – update Axyos

In de jaarlijkse WNT-update van Axyos vindt u een overzicht van de belangrijkste veranderingen in 2019 ten opzichte van de stand per 1 januari 2018.

772

Veranderingen WNT (na Evaluatiewet WNT 2017, Axyos)

Tussentijdse update voor interne toezichthouders/commissarissen en bestuurders.

271

WNT wordt meer doeltreffend

Wetsvoorstel: Het wordt moeilijker om de Wet normering topinkomens (WNT) te ontwijken.

230

Medisch specialist ook in loondienst uitgezonderd van WNT

Ook wanneer medisch specialisten in loondienst treden bij een ziekenhuis blijven zij uitgezonderd van de Wet Normering Topinkomen (WNT).

249
Er zijn geen vragen om weer te geven.
Er zijn geen aankomende opleidingen om weer te geven.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
WNT
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen