31 januari 2020

WNT update 2020

In deze update worden de belangrijkste veranderingen in 2020 ten opzicht van de stand per 1 januari 2019 beschreven.

1512
4 december 2019

Indexatie Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp

Begin november 2019 is de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp voor 2020 gepubliceerd door het ministerie van VWS.

1727
6 september 2019

16 oktober bijeenkomst wetsvoorstel Bestuur & Toezicht

Het wetsvoorstel Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is op de valreep over het zomerreces getild en wordt eind september in de Tweede Kamer behandeld.

1809

Veranderingen WNT (na Evaluatiewet WNT 2017, Axyos)

Tussentijdse update voor interne toezichthouders/commissarissen en bestuurders.

411

WNT wordt meer doeltreffend

Wetsvoorstel: Het wordt moeilijker om de Wet normering topinkomens (WNT) te ontwijken.

339

Medisch specialist ook in loondienst uitgezonderd van WNT

Ook wanneer medisch specialisten in loondienst treden bij een ziekenhuis blijven zij uitgezonderd van de Wet Normering Topinkomen (WNT).

396
  • Eenmalige extra beloning bestuurder?

    Als RVT overwegen wij de bestuurder eenmalig een extra beloning toe te kennen, vanwege bijzondere inzet.  Wat kan daarvoor een goede vorm zijn, binnen de normen en regels?
Er zijn geen aankomende opleidingen om weer te geven.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
WNT
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen