18 februari 2021

Werven via executive search bureau?

De afgelopen jaren heeft de NVTZ vooral ingezet op de professionalisering van raden van toezicht. De komende jaren zal daarnaast meer worden ingezet op de bijdrage van toezichthouders aan de...

457
31 januari 2020

WNT update 2020

In deze update worden de belangrijkste veranderingen in 2020 ten opzicht van de stand per 1 januari 2019 beschreven.

1572
28 januari 2020

Wet Bestuur en Toezicht door de Tweede Kamer

Vandaag heeft na ruim een half jaar vertraging de Tweede Kamer met het wetsvoorstel Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) ingestemd.

829

Het contract van de toezichthouder & commissaris

Het contract tussen toezichthouder en zorginstelling komt veelal mondeling tot stand. Bewust? Of is er onvoldoende besef van de duale band tussen toezichthouder/commissaris en rechtspersoon?

3541

Evaluatie en wetsvoorstel bestuur & toezicht

Ten aanzien van bestuur & toezicht staat zowel een wetsevaluatie als een wetsvoorstel (m.b.t. (zorg)stichtingen) op de rol.

2117

Atlas van toezicht bevat onjuist principe

Het is volkomen onjuist dat de Atlas op pagina 16 en 60 stelt dat de RvT 'mandaat' geeft aan de RvB.
Dat is juridisch en vanuit governance volkomen fout.
Lees in dit artikel waarom.

1203
Er zijn geen vragen om weer te geven.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Werkgeversrol RvT / bezoldiging
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen