Nieuwsbericht

Lokale Innovatie Challenge ‘Vernieuwing Toezicht in Welzijn’ van start

Op 5 april 2019 geplaatst door

De Lokale Innovatie Challenge “Vernieuwing toezicht in Welzijn, een kwestie van doen!” is met energie gestart op 22 maart 2019. Tijdens deze Challenge ontdekken deelnemende raden van toezicht samen met hun bestuurder(s) hoe zij op eigentijdse wijze invulling kunnen gaan gegeven aan actuele governance-thema’s zoals het toezicht houden op netwerken en zeggenschap van cliënten/bewoners. Totaal nemen meer dan 20 personen deel van zeven uiteenlopende organisaties: Alifa, DOCK, De Sociale Maatschap, IMW Tilburg, Pluspunt Zandvoort, Meander Prokino en Stichting Pulse. Naast inhoudelijk enthousiasme blijkt de ontmoeting en leren van elkaar een extra toegevoegde waarde te zijn voor de deelnemers.

Deze eerste editie van de Challenge wordt op 6 december 2019 afgerond tijdens een inspiratiebijeenkomst waar keynote speeches, geleerde lessen en inzichten vanuit de experimenten worden gedeeld met een breed publiek. Wilt u een uitnodiging ontvangen voor deze inspiratiebijeenkomst? Meld u dan aan via www.toezichtinwelzijn.nl/6december.

Lokale innovatie challenge

Tweede editie start in najaar 2019

Tijdens de eerste editie van deze Challenge nemen zeven raden van toezicht samen met hun bestuurder(s) deel aan het traject. Daarmee is deze eerste editie van de challenge direct volgeboekt. De belangstelling vanuit raden van toezicht in de sociale sector is echter groter. Daarom start in het najaar van 2019 een tweede editie. Kijkt u voor meer informatie op www.toezichtinwelzijn.nl/najaar2019.

Deze Challenge is een initiatief van de NVTZ Brancheambassadeur Welzijn, Joger de Jong, en de NVTZ Klankbordgroep Welzijn. Sociaal Werk Nederland en Verdiwel ondersteunen het traject. Het bureau Barbara Geurtsen tekent voor de inhoudelijke programmering en begeleiding. Het doel van deze Challenge is om koplopers te verbinden, met elkaar te leren, innoveren en een beweging aan te jagen om de governance in de sociale sector verder te professionaliseren.

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Welzijn
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen