Opleiding

Leergang voor de voorzitter

Voor raden van toezicht en raden van commissarissen

 

 

Deze leergang wordt in samenwerking met de VTOI-NVTK Academie (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit zowel de NVTZ als de VTOI-NVTK kunnen zich hiervoor aanmelden.

Aan de raad van toezicht worden tegenwoordig hoge eisen gesteld. Dit geldt des te meer voor de voorzitter van de raad van toezicht. De complexiteit van een zorgorganisatie en de specifieke kenmerken van de maatschappelijke onderneming met zijn vele stakeholders, vereisen kennis en kunde om ruim en reflectief te denken en tegelijkertijd scherp toezicht te houden. De voorzitter moet met de raad van toezicht een professioneel toezichtkader bieden opdat de raad van bestuur de zorgorganisatie in goede banen kan leiden. Daarom is het essentieel dat de voorzitter de juiste bagage heeft qua kennis, inzichten, attitude en vaardigheden om aan de rol van de raad van toezicht én het samenspel met de raad van bestuur invulling te geven.

Deze leergang is zeer interactief van opzet en is bedoeld om de voorzitter van de raad van toezicht te ondersteunen en de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een goed voorzitterschap verder te ontwikkelen. Er wordt een verbinding gelegd tussen de maatschappelijke waarden, de waarden van de organisatie, de teamwaarden én uw persoonlijke waarden. Daarbij wordt een combinatie gehanteerd van kennisinput van experts, uitwisseling van ervaringen van de deelnemers, oefening en toepassing in de praktijk. Samen met andere voorzitters is er ruimschoots de mogelijkheid in dialoog de verschillende thematieken te bespreken. Na het volgen van deze sessies heeft de voorzitter zijn/haar repertoire vergroot om de functie vorm te geven.

Wat brengt deze leergang u en uw raad van toezicht?

U leert:

 • De raad van toezicht op strategische wijze in te zetten t.b.v. de organisatie en goede zorg;
 • Het juiste samenspel:
 • in de raad van toezicht;
 • met de raad van bestuur;
 • met andere stakeholders, zowel intern als extern.
 • De eigen rol als voorzitter effectief in te zetten.

Dag 1: De rollen van de voorzitter en de raad van toezicht in de maatschappelijke context

 • Het profiel van de voorzitter in de context van de zorgorganisatie: over ‘formative, performance en conformance roles’;
 • Het schakelen tussen de acht rollen van de voorzitter;
 • Het samenspel tussen voorzitter als primus inter pares en leden raad van toezicht;
 • Komen tot een visie voor toezicht op een maatschappelijke onderneming in een maatschappelijk krachtenveld met toenemende eisen en verwachtingen (gastdocent).

Dag 2: Regievoering door de voorzitter

 • De werkgeversfunctie (werving en selectie, beoordeling zoals 360°, afscheid nemen);
 • Het samenspel tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur;
 • Relatie met stakeholders intern en extern;
 • Deels keuzeblok voor inbreng eigen thema’s en casuïstiek;
 • Samenstelling van de raad van toezicht.

Dag 3: Boardroom dynamics en het voorzitterschap

 • Boardroom dynamics;
 • Het omgaan met dilemma’s;
 • Conflicthantering;
 • (Zelf)reflectie en evaluatie;
 • Interveniëren.

Simulatie ‘Het vak van goed voorzitterschap’

Tijdens de derde collectieve dag wordt op basis van een speciaal ontwikkelde simulatie geoefend voor het vak van de voorzitter van een raad van toezicht. Hierbij komt realistische casuïstiek aan de orde uit de dagelijkse praktijk van de raad van toezicht.

Kosten

NVTZ-leden: € 1.475,-
Niet-leden: € 1.843,75

Deze leergang is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg en welzijn".

Themabank: Ondersteuning van RvT, Informatievoorziening en werkbezoek, (Mede)zeggenschap en cliƫntenraad, Innovatie van governance (keten- en netwerkgovernance), Corporate governance / toezicht in andere sectoren, Voorzitterschap (Goed beslagen ten ijs), Reflectie en evaluatie, Boardroom dynamics
Thema: Sturing, Vaardigheid & effectiviteit, Integraal toezicht
Doelgroep: Meer ervaren
Doel: Kennis, Vaardigheid
Tijdsduur: 3 dagen
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Voorzitterschap (Goed beslagen ten ijs)
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen