18 juni 2019

Interim Toezichthouders

Op zoek naar tijdelijke ondersteuning van je Raad van Toezicht?

414
3 april 2019

Professionaliseren van toezichthouders: NVTZ Academie

Toezichthouden is een vak, dat een bepaalde set aan vaardigheden en aandachtspunten vergt. Daarom is het als toezichthouder belangrijk om goed voorbereid aan deze taak te beginnen en bij te scholen.

578
15 februari 2019

Uniformering ontslag stichtingsbestuurder

In de nabije toekomst zal het ontslag van een bestuurder door een ander orgaan of door de rechtbank op verzoek van belanghebbenden/OM automatisch leiden tot een arbeidsrechtelijk ontslag.

1195

Houding docent doorslaggevend voor leerresultaat

Hoe leert het brein? Welke didactische technieken sluiten daar goed bij aan? Vragen die centraal stonden tijdens de Docentendag Academies voor Toezichthouders op vrijdag 22 juni.

920

Het contract van de toezichthouder & commissaris

Het contract tussen toezichthouder en zorginstelling komt veelal mondeling tot stand. Bewust? Of is er onvoldoende besef van de duale band tussen toezichthouder/commissaris en rechtspersoon?

2295

De belangrijkste recente veranderingen in het toezicht volgens raden van toezicht in de zorg- en welzijnssector

De afgelopen jaren is intern toezicht in zorg- en welzijn aan flinke veranderingen onderhevig. De maatschappij heeft steeds hogere verwachtingen van toezichthouders.

1010
Er zijn geen vragen om weer te geven.

Leergang voor de voorzitter

Start op:

Leergang voor de voorzitter

Start op:

Leergang voor de voorzitter

Start op:
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Voorzitterschap (Goed beslagen ten ijs)
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen