Nieuwsbericht

Reactie NVTZ op discussienota Zorg voor de Toekomst

Op 10 februari 2021 geplaatst door

De NVTZ heeft een reactie geschreven op de disussienota ‘Zorg voor de Toekomst’. Deze discussienota werd in december 2020 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de nota staan denkbare beleidsopties beschreven die opgedeeld zijn in drie thema’s: preventie & gezondheid, organisatie & regie en vernieuwing & werkplezier. De nota beschrijft hoe de houdbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg onder druk staat en dat veranderingen noodzakelijk zijn.

In de reactie van de NVTZ op de discussienota spreekt de NVTZ haar zorgen uit over het ontbreken van een samenhangende visie en een prioritering van de beleidsopties. De NVTZ vraagt aandacht voor kwaliteit binnen de zorg. Tot slot pleit de NVTZ voor een verschuiving van een paradigma gebaseerd op controle en beheersing naar een paradigma van vertrouwen en improvisatie. Dit laatstgenoemde sluit beter aan op de complexiteit van de huidige postmoderne samenleving.

De gehele de reactie kunt u hier lezen.

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Veranderend zorglandschap en samenleving
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen