Publicatie

Diversiteit: de waarde van het verschil, Algemene Ledenvergadering NVTZ donderdag 7 juni

Op donderdag 7 juni zijn de leden van de NVTZ verwelkomd voor de voorjaarsledenvergadering van de NVTZ, die traditiegetrouw plaatsvindt in Paushuize te Utrecht. Tijdens het mooie zomerweer is deze middag aandacht besteed aan diversiteit en de waarde van het verschil, als onderdeel van het NVTZ lustrumthema ‘Van waarde blijven?’. Onder andere diversiteit in cultuur, leeftijd en context, en de betekenis daarvan voor intern toezicht zijn aan bod gekomen.

Marius Buiting     ALV

NVTZ directeur Marius Buiting heeft het programma geopend met een aankondiging van het NVTZ-lustrumjaar en benadrukte het belang van diversiteit binnen raden van toezicht.

Als eerste gaf hij het woord aan Alice Odé. Zij is dieper ingegaan op het belang van diversiteit, zowel op de werkvloer als binnen de besturing. Ze nam de toezichthouders mee in de betekenis van het Charter Diversiteit dat de NVTZ in 2017 heeft ondertekend.

> Bekijk de presentatie van Alice Odé

Alice Odé

 

Abdelilah el Barzouhi benaderde diversiteit vervolgens vanuit de culturele hoek, namens de werkgroep diversiteit van de NVTZ.

Abdelilah

Hij schonk aandacht aan de vragen hoe je governance “verrijkt” met de waarde die de multiculturele samenleving in zich draagt, en waarom diversiteit steeds belangrijker wordt. Aan de hand van verschillende voorbeelden en onderzoeken benadrukte hij de meerwaarde die diversiteit heeft.

> Bekijk de presentatie van Abdelilah el Barzouhi

Casper Tax nam het stokje over om in te gaan op diversiteit in leeftijd. Door als raad van toezicht oog te hebben voor diversiteit in onder andere leeftijd kan men organisaties meer flexibel en toekomstbestendig maken. Juist nu maken huidige ontwikkelingen, zoals digitalisering, het opnemen van jonge leden binnen de raad erg interessant. Zijn boodschap hierbij: middels inzet vanuit beide partijen kan de huidige raad van toezicht, de raad van toekomst worden.

> Bekijk de presentatie van Casper Tax

Casper Tax

 

Als laatste spreker was het woord aan Erik Ruland van de NSPOH, hij vertelde over de sociaal economische gezondheidsverschillen en wat we daarmee kunnen.

Welke invloed heeft opleidingsniveau bijvoorbeeld op leefstijl en chronische aandoeningen? En wat betekenen deze verschillen voor de zorg die geleverd wordt? Hij gaf aan de aanwezigen mee om focus op enkel leefstijl te vermijden, maar te focussen op omgeving en andere dimensies (participatie, opleiding, werk, inkomen, opvoeding).

> Bekijk de presentatie van Erik Ruland

 

Na deze boeiende inleidingen was er gelegenheid om over deze drie vormen van diversiteit met elkaar en de sprekers in gesprek te gaan. In twee rondes van 30 minuten werden ervaringen van toezichthouders over de verschillende aspecten van diversiteit uitgewisseld.

Dialoogtafel   Dialoogtafels

Dan is de beurt aan het bestuur en de leden van de NVTZ voor de algemene ledenvergadering, waarin het bestuursverslag en de jaarrekening door de leden zijn goedgekeurd. De middag wordt afgesloten met een drankje en een buffet waarbij de aanwezigen het gesprek in de tuin bij Paushuize voortzetten.

Details

Geplaatst op: 12 juni 2018
Geplaatst door:
Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Van waarde blijven
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen