Teamvorming in de raad van toezicht

Goede toezichthouders vormen niet zo maar een goed team. De leden van de raad ontmoeten elkaar slechts enkele malen per jaar en dan ontstaat er niet vanzelfsprekend een teamgevoel of optimale samenwerking. En dat is wel van belang, zeker als er sprake is van strategische veranderingen of spannende situaties. Wat kunt u doen om de teamvorming in uw raad te versterken?

De raad van toezicht is een zogeheten ‘laag-frequent’ team. Wanneer er in een organisatie weinig speelt, leidt dat gewoonlijk niet tot ervaren ongemak, maar zodra de situatie spannender wordt, veelal wel. En dan kan er het nodige mis gaan. Bij strategische veranderingen of in het geval van een crisis komt het aan op het samenspel binnen de raad. Dan is het van belang dat men elkaar goed kent en weet welke kwaliteiten kunnen worden benut en op welke wijze effectief kan worden samengewerkt. Als leden zich niet serieus genomen voelen of inbreng teveel achterwege blijft – bijvoorbeeld door een minder adequate voorzitter - kan een ‘zogenaamde goede samenwerking’ verkeerd uitpakken.

In deze opleiding krijgt u zicht op de fasen van teamvorming van een raad van toezicht en krijgt u handvatten om de teamvorming in uw eigen raad te ontwikkelen of versterken.

Thema’s die aan de orde komen, zijn het realiseren en benutten van complementariteit binnen de raad, het formuleren van een gedeelde visie en het reflecteren als team. Ook wordt goed stilgestaan bij de onderlinge rolverdeling, zowel intern als extern gericht.  

Tot slot krijgt u – mede aan de hand van casuïstiek over boardroomdynamiek – handvatten om in een vroegtijdig stadium te kunnen beoordelen of er sprake is van veranderend gedrag van de bestuurder of van leden van de raad (‘derailers’) en hoe u daar het beste mee om kunt gaan.

Deze opleiding wordt in samenwerking met de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouder in Woningcorporaties) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Onderwerpen

  • Persoonlijke drijfveren en waarden;

  • Van en met elkaar leren en het versterken van een lerende cultuur;

  • Het benutten van complementariteit ofwel ieders verschillende kwaliteiten;

  • De mate waarin uw raad een team is en op welke manier het teamgevoel versterkt kan worden;

  • Omgaan met het krachtenveld binnen de raad en tussen raad en bestuurder;

  • Formuleren van een gedeelde visie;

  • Van en met elkaar leren;

  • Vroegtijdig opvangen van signalen van veranderend / ontsporend gedrag en hoe daar op in te spelen.

Kosten

NVTZ-leden: € 545,-
Niet-leden: € 681,25

Deze sessie is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg en welzijn".

Themabank: Reflectie en evaluatie, Waardecreatie / waarden van organisatie, Van waarde blijven
Thema: Vaardigheid & effectiviteit
Doelgroep: Meer ervaren
Doel: Vaardigheid, Inzicht opdoen van andere deelnemers, Reflectie, Ervaringen delen
Tijdsduur: 1 dag
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Van waarde blijven
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen