Activiteit

Regiobijeenkomst voor toezichthouders en bestuurders van kleine zorg-en welzijnsinstellingen in Zuid-Holland

03 okt
Tijd: 15:30 tot 19:00
Type: Bijeenkomst

Op 3 oktober 2018 heeft een landelijke bijeenkomst plaatsgevonden waarin het specifieke karakter van toezicht houden bij kleine(re) VVT-instellingen centraal stond: wat is anders, wat doet u anders, wat wordt er van u gevraagd en wat heeft u daarvoor nodig.

Tijdens bovengenoemde bijeenkomst bleek een sterke behoefte te bestaan aan regionale ondersteuning en gaven de deelnemers aan graag vervolgbijeenkomsten op regionaal niveau te zien. Daarom organiseert de NVTZ op donderdag 3 oktober 2019 in de regio Zuid-Holland een regionale bijeenkomst voor raden van toezicht van kleine(re) organisaties. Omdat ook de inbreng van de (directeur-) bestuurder van belang is, wordt u dan ook uitgenodigd uw (directeur-)bestuurder hierbij te betrekken en indien mogelijk mee te nemen. Gelieve dit door te geven door middel van een mail naar communicatie@nvtz.nl.

Achtergrond:
Toezichthouders bij kleine(re) organisaties bevinden zich in een bijzondere positie. Ze hebben te maken met dezelfde thema’s die bij grotere organisaties spelen. Maar door de omvang van deze kleinere organisatie vragen deze thema’s, zowel van de bestuurder als van de raad van toezicht, om een bijzondere behandeling en aanpak. Daarbij gaat het gesprek – misschien wel juist door de kleine schaal – vaak ook over wat bij de organisatie past, de mogelijkheden van de lokale situatie en ‘voor wie we het doen’.

Programma
15.30 uur      Welkom door Frits Hendriks, middagvoorzitter en regioambassadeur Zuid-Holland/Zeeland
                       Inleiding door André Hengeveld, branche-ambassadeur kleine instellingen           
                       Twee korte inleidingen door nog nader te bepalen inleiders
18.00 uur      Samenvatting en afsluiting met een hapje en drankje                          

Kosten

Gratis voor leden van de NVTZ, voor niet leden bedragen de kosten € 95.

Groep Kleine(re) instellingen
Binnen de groep ‘Kleine(re) instellingen’ op deze website vindt u meer informatie voor toezichthouders bij kleinere organisaties en kunt u zelf informatie delen. U kunt zich voor deze groep aanmelden als u nog geen lid bent.

Aanmelden
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden als u bent ingelogd. Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan eerst voor onze website.

Geplaatst door:
Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Van waarde blijven
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen