Opleiding

Toezicht op cultuur & gedrag

Waarnemen en handelen vanuit het eigen moreel kompas

 

De gezondheidszorg maakt turbulente tijden door. De rol van de toezichthouder en hoe hij deze invult wordt hierdoor steeds belangrijker. De toezichthouder heeft de behoefte om vanuit verschillende bronnen geïnformeerd te worden en signalen op een goede manier te kunnen duiden. Dit vraagt om een professioneel kritische houding.

Deze eendaagse sessie biedt inzicht en duiding in het gedrag van anderen en het eigen gedrag mede gekoppeld aan uw moreel kompas. Het gaat in op dilemma’s en praktijkvoorbeelden ten aanzien van signalen waar je als toezichthouder mee te maken kunt krijgen. Ook andere bronnen, naast de bestuurder zelf en de duiding van de daaruit voortkomende signalen komen aan de orde.

Interactie en actieve participatie op basis van cases en zelf ingebrachte dilemma’s vormen het grootste deel van deze training. In deze training krijgen deelnemers inzicht in de theoretische kennis van een professioneel kritische houding en daarnaast wordt aandacht besteed aan dilemma’s uit de praktijk.

Onderwerpen

 • Inzicht in gedrag van bestuurders en toezichthouders;

 • Onderscheiding van soort en bronnen van soft signals en toepassing in de praktijk;

 • Vanuit welk moreel kompas functioneert u en welke gedragskenmerken zijn hier van invloed op?;

 • Welke dilemma’s zijn er in de verhouding bestuur – toezichthouder en toezichthouders onderling?;

 • Op welke manier kun je dilemma’s en soft signals bespreekbaar maken?;

 • Welke signalen zijn er die aanleiding geven tot een noodzakelijke extra professioneel kritische houding?;

 • Welke verschillende interventies zijn er en wanneer werken ze wel en wanneer niet?

Wat brengt deze sessie u en uw raad van toezicht?

 • Meer sensitiviteit tijdens gesprekken en bijeenkomsten;

 • Daardoor beter kunnen inschatten en duiden wat de situatie is;

 • Beter bespreekbaar maken van impliciet en expliciet gedrag en signalen;

 • Bewust zijn van wat eigen gedrag en handelen te weeg brengt bij anderen;

 • In lastige (veelal niet eenduidige) situaties bewuster en beter kunnen handelen.

Kosten

NVTZ-leden: € 495,-
Niet-leden: € 618,75

Deze sessie is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg en welzijn".

Themabank: Risicomanagement, Informatievoorziening en werkbezoek, Transparantie, Boardroom dynamics
Thema: Vaardigheid & effectiviteit
Doelgroep: Meer ervaren
Doel: Kennis, Ervaringen delen
Tijdsduur: 1 dag
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Transparantie
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen