Terugkoppeling bestuursvergadering NVTZ donderdag 16 januari 2020

Op 29 januari 2020 geplaatst door

De eerste vergadering in 2020 van het bestuur van de NVTZ vond plaats op 16 januari. Het rapport  'Good Governance: een gezamenlijke opgave' van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), een tool voor de werving en selectie van toezichthouders en de regiobijeenkomsten in de eerste helft van 2020 kwamen naast andere onderwerpen aan de orde.

De Governance innovatie- en adviescommissie (IAC) is in 2017 door de BoZ geïnstalleerd om adviezen te geven over de verder ontwikkelingen van de Governancecode Zorg. In oktober 2019 heeft deze commissie een eerste advies uitgebracht in de vorm van een rapport 'Good Governance: een gezamenlijke opgave. Twee jaar ervaring met de nieuwe Governancecode Zorg'.

De bevindingen over de verschillende thema's waarop in dit rapport dieper wordt ingegaan zijn in het bestuur uitgebreid besproken. Wat de aanbevelingen (gezamenlijke scholing, handreikingen versus principle-based, maatschappelijke doelstelling, samenwerkingsverbanden)  uit het rapport betekenen voor NVTZ als vereniging heeft nadrukkelijk aandacht gekregen.

De afgelopen jaren is er op verschillende manieren en momenten aandacht geweest voor de samenstelling van de raad van toezicht. Om leden van de NVTZ te faciliteren bij de werving & selectie van nieuwe toezichthouders wil het bestuur de leden hiervoor een nieuwe service aanbieden. Op basis van het voorstel voor de inrichting van deze service heeft het bestuur besloten om in 2020 deze service in te richten en aan te gaan bieden.

Tot slot is er gesproken over het nieuw op te stellen meerjarenplan dat in 2021 in moet gaan. Om ook de ideeën van leden in dit plan op te nemen, worden hiervoor in de periode maart tot en met juni 2020 regiobijeenkomsten georganiseerd. De evaluatie van het programma Goed Toezicht krijgt ook een plek tijdens deze bijeenkomsten. Begin februari worden de uitnodigingen voor deze bijeenkomsten verstuurd.

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Transparantie
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen