Wet Bestuur en Toezicht door de Tweede Kamer

Op 28 januari 2020 geplaatst door

Vandaag heeft na ruim een half jaar vertraging de Tweede Kamer met het wetsvoorstel Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) ingestemd.

Er was een ambtelijk voorontwerp, een voorstel van wet (2016), een (tweemaal) gewijzigd voorstel van wet (2018) en nu nog een drietal amendementen (evaluatiebepaling, meervoudig stemrecht, belet- en ontstentenisregeling) en een motie die de regering verzoekt om bij het invoeren van de WBTR actief de gevolgen van de wet te communiceren.

De motie, de amendementen en het wetsvoorstel zijn zojuist met een ruime meerderheid aangenomen.

De WBTR brengt met name wijzigingen met zich mee voor toezichthouders bij stichtingen in de zorg (naast in mindere mate toezichthouders bij onderwijsinstellingen en woningcorporaties).

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Transparantie
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen