Nieuwsbericht

Terugkoppeling bestuursvergadering NVTZ donderdag 21 maart

Op 28 maart 2019 geplaatst door

Doorgaans vergadert het bestuur van de NVTZ op het NVTZ-bureau in Utrecht. Vorige week werd de kantoortuin verruild voor de keizerlijke ‘Oranjerie' van Huis Doorn. Aansluitend op de bestuursvergadering volgde namelijk het afscheidsdiner voor dhr. Van den Akker, oud-bestuurslid.

Voorafgaand aan de bestuursvergadering vond het jaarlijks overleg plaats met de voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR), prof. dr. Ir. Gerda van Dijk. Zij vertelde dat de WAR op dit moment aan drie projecten werkt: 1) Een signalement, waarin de WAR trends identificeert die relevant zijn of worden voor raden van toezicht. 2) Het document ‘tussen wal en schip’ wat gaat over patiënten die door de verschillende transities in de zorg uit beeld raken. Centrale vragen die hierin een rol spelen zijn: heeft de raad van toezicht zicht op deze ‘vergeten’ patiënten en voelt de RvT zich verantwoordelijk voor deze groep? 3) Tot slot denkt de WAR na over de consequenties die verplaatsing van de zorg heeft voor de positie van de raad van toezicht.     

In de bestuursvergadering zijn onder andere een aantal programma’s van het ministerie van VWS besproken. De achtergronden van de programma’s zijn terug te vinden op rijksoverheid.nl. De NVTZ en het ministerie zien toegevoegde waarde als de NVTZ vanuit governance perspectief bij een aantal thema’s wil aanhaken. Thema’s waarop het bestuur besloten heeft deel te nemen zijn onder andere ‘Werken in de Zorg’ en ‘Greendeal Zorg’.

Voor het NVTZ programma ‘Goed Toezicht’ gericht op het stimuleren van professionalisering van toezicht, wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de digitale omgeving van de NVTZ. Met als doel dat de gebruiksvriendelijkheid toeneemt én er meer ruimte komt voor eigen invulling en het delen van ervaringen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in juni van dit jaar worden de leden hierover meer uitgebreid geïnformeerd.

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Transparantie
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen