20 september 2018

Bestuursverbod in de zorg.

Eerste twee gepubliceerde bestuursverboden in de zorg.

621
6 september 2018

SDU masterclass voor bestuurders en toezichthouders

Op 20 november organiseert SDU een masterclass voor bestuurders en toezichthouders inzake de nieuwe wettelijke regeling voor bestuur en toezicht bij met name stichtingen en verenigingen (WBT-2).

391
1 juni 2018

Boek Bewust Risicomanagement in de Zorg verschenen

Bent u manager in een zorgorganisatie en merkt u dat u niet altijd grip hebt op uw processen? Of vindt u dat u nog beter moet anticiperen op ontwikkelingen en kansen in de markt, en bijvoorbeeld...

318

Van ontregeling naar herformulering van regels in de zorg en welzijn

Regelarm organiseren, schrapsessies, geen regels maar relaties, in de zorg bestaat de tendens om zoveel mogelijk regels te schrappen. Uitgaande van het model experimentele sturing hoeven re

176

Staat belangenverstrengeling al bij u op de agenda?

De governance code is “principle based” ingericht. Maar de raad van toezicht moet wel zelf een eigen invulling aan de globale principes geven. Dat biedt ruimte maar vraagt ook actie van de RvT.

473

Het contract van de toezichthouder & commissaris

Het contract tussen toezichthouder en zorginstelling komt veelal mondeling tot stand. Bewust? Of is er onvoldoende besef van de duale band tussen toezichthouder/commissaris en rechtspersoon?

842
Er zijn geen vragen om weer te geven.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Risicomanagement
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankOpleidingenGoed Toezicht Inloggen