Terugkoppeling bestuursvergadering NVTZ donderdag 13 december

Op 21 december 2018 geplaatst door

Het bestuur van de NVTZ komt tweemaandelijks bij elkaar voor een vergadering, zo ook donderdag 13 december.

Op de agenda stond onder andere het programma ‘Goed Toezicht’. We zijn als bestuur ontzettend blij dat er zo veel leden actief meedoen met het programma, maar we horen ook dat de (digitale) werkwijze door sommigen als controlerend wordt ervaren. Dat is absoluut niet wat we willen. We nemen de aanbevelingen van de Innovatie- en Adviescommissie zoals verwoord op de algemene ledenvergadering op 9 november dan ook over en gaan begin 2019 als eerste aan slag om aanpassingen te doen aan de digitale omgeving van het programma. Met de bedoeling leden vooral te ondersteunen bij het realiseren van de waarden; goed beslagen ten ijs, transparantie en evaluatie & reflectie, met meer ruimte voor de lokale situatie van een organisatie en innovatieve vormen van toezicht.

Daarnaast werd het idee van één van onze leden besproken om speciaal voor nieuwe leden van de vereniging bijeenkomsten te organiseren om hen welkom te heten bij de NVTZ en hen wegwijs binnen de vereniging te maken.

Tot slot denken we als bestuur na over het vraagstuk hoe we de NVTZ als vereniging verder kunnen ontwikkelen. Hiervoor is tijdens de bestuursdag in augustus een basis gelegd. In de bestuursvergadering van januari wordt hier verder op ingegaan. Als u hier ideeën over heeft, is uw input zeer welkom. U kunt deze mailen naar communicatie@nvtz.nl, we nemen deze dan graag mee tijdens de volgende vergadering.

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Reflectie en evaluatie
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen