Nieuwsbericht

10de editie jaarlijkse Grant Thornton Commissarissen benchmarkonderzoek

Op 24 juli 2018 geplaatst door

U wordt uitgenodigd deel te nemen aan de 10de editie van het jaarlijkse Grant Thornton Commissarissen benchmarkonderzoek van en uitgevoerd door Board in Balance en Herbert Rijken, Nederlands toonaangevende onderzoek voor de private en semi-publieke sector. Het onderzoek wordt gebruikt als zelfreflectie voor de individuele commissaris. Daarnaast dienen de uitkomsten als referentie voor (zelf)evaluatie van raden van toezicht/commissarissen en als inspiratie voor agendering van specifieke onderwerpen in de RvC. De resultaten worden met u gedeeld via de onderzoeksrapporten en op besloten bijeenkomsten met boeiende discussies met gastsprekers.

> Bekijk de resultaten van afgelopen jaar

 

Inhoud onderzoek 2018

Naast terugkerende onderwerpen als toekomstperspectief, competenties, informatievoorziening, werkgeversrol en samenwerking zijn er dit jaar weer onderwerpen voor het eerst of opnieuw aan de orde gesteld. Evaluatie van RvC en van RvB, inkoop diensten derden en de positie van de secretaris van de RvC komen opnieuw aan de orde. Digitale transformatie, werkgebieden Internal Auditor/ Externe Accoun­tant, selectie en ontslag leden RvC en leden RvB zijn nieuw in het onderzoek.

 

Waarom deelnemen?
Deelnemers aan het onderzoek:

  • krijgen het onderzoeksrapport toegestuurd;

  • worden door Grant Thornton, de hoofdsponsor van het onderzoek uitgenodigd om besloten bijeen­komsten (waaronder ook voor leden van de NVTZ) bij te wonen voor de bespreking van de resultaten;

  • maken kans op een gratis (zelf)evaluatie van uw RvC, ter beschikking gesteld door partner Board in Balance.

 

Persoonlijk interview of online vragenlijst

U kunt zelf kiezen of u aan het onderzoek wilt deelnemen door middel van een persoonlijk interview of met een online vragenlijst.

Als u wilt deelnemen via een interview met één van de partners van Board in Balance, dan kunt u uw contactgege­vens sturen naar Dirk Jaap Klaassen (dirk-jaap.klaassen@boardinbalance.com). De onderzoekers nemen dan contact met u op.  

 

U wilt deelnemen aan het onderzoek met een online vragenlijst

Het invullen van de online vragenlijst duurt ongeveer 4 à 5 kwartier. Behoorlijk wat tijd, maar hiermee levert u een bijdrage aan de verdere professionalisering van het commissariaat, ook binnen uw sector. U kiest zelf welke vragen u wel of niet invult. Een beperkt aantal kenmerk­vragen is ‘verplicht’. Hoe meer u en uw collega toezichthouders invullen des te hoger is de toegevoegde waarde. U kunt de vragenlijst tot 23 september invullen.

Wilt u aan het onderzoek meewerken via een online vragenlijst, dan verzoeken wij u vriendelijk uw e-mailadres aan ons door te geven door het aanklikken van onderstaande link. U krijgt dan binnen 24 uur een persoonlijke link naar de webbased vragenlijst op uw e-mailadres. Daardoor kunt u gespreid in de tijd de vragenlijst invullen. De gegeven antwoorden van de schermen die u achter u heeft gelaten, blijven bewaard. Geef uw e-mailadres door aan Board in Balance via deze link (Ctrl toets indrukken + klikken op de link): https://aalt.datacoll.net/gynncdadyw?l=nl

U kunt ook gebruik maken van eenalgemene link. In dat geval dient u de vragenlijst in één keer te doorlopen. Daarvoor kunt u op de volgende link klikken: https://aalt.datacoll.net/mlqzsklfjf?l=nl

Uiteraard wordt het onderzoek uitgevoerd op basis van anonimiteit. Resultaten zijn niet te herleiden naar de afzonderlijke respondenten.

 

Met vriendelijke groeten,

Aalt Klaassen, partner Board in Balance

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Reflectie en evaluatie
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen