Deel uw ervaring op het prikbord

Prik een item op uw Prikbord

Dit najaar start een nieuwe editie van onze Governance Class, voor het eerst onder leiding van Prof. dr. Richard Janssen, die dr. Marlies Ott opvolgde als programmaleider. De Governance Class is een driedaags programma met deskundige inleiders, reflectie, verdieping en uitwisseling.

Aantal deelnemers: minimaal 14, maximaal 22. Van een raad van toezicht kunnen twee leden deelnemen.
Bijeenkomsten: 3 dagen van 13:00u tot 21:00u
Data 2020: woensdag 7 oktober, woensdag 11 november en woensdag 16 december
Locatie: hotel Lapershoek, Hilversum

Voor meer informatie, zie:https://www.erasmuscentrumzorgbestuur.nl/programma-s/governance-class/

U bent de eerste om te reageren.

De Governance Class behandelt actuele én meer fundamentele vragen op het gebied van toezicht en zorg. Het is een geaccrediteerd programma voor ervaren toezichthouders en voorzitters van raden van toezicht. Meedoen aan de Governance Class betekent met een groep ervaren collega-toezichthouders en deskundige inleiders uw toezichthouderschap verder ontwikkelen. De drie bijeenkomsten vinden plaats op 10 december 2019, 21 januari 2020 en 4 maart 2020. Met medewerking van Hanke Lange, Hanneke Beijer, Marry de Gaay Fortman, Pauline Meurs en Marlies Ott. Voor meer informatie en aanmelden: https://www.erasmuscentrumzorgbestuur.nl/programma-s/governance-class/ 

U bent de eerste om te reageren.

Governance Class Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

Programma voor ervaren toezichthouders en voorzitters van raden van toezicht in de gezondheidszorg 

De Governance Class ondersteunt bij het verder ontwikkelen van uw toezichthouderschap. Gedurende drie dagen doet u inzichten en ideeën op van gerenommeerde inleiders, u ontmoet ervaren collega toezichthouders en bespreekt ervaringen en werkwijzen. Daarnaast worden ook meer fundamentele vragen over de toegevoegde waarde van het toezicht gesteld. Naast kennis en ideeën over toezicht krijgt u inzicht in de ervaringskennis die u heeft opgebouwd en wat de sterke kanten van uw stijl zijn.

De eerstvolgende Governance Class wordt gehouden op 10 december 2019, 21 januari 2020 en 4 maart 2020.

https://www.erasmuscentrumzorgbestuur.nl/programma-s/governance-class/

U bent de eerste om te reageren.
Masterclass 'Omgaan met Macht':  waartoe we er zijn als toezichthouders en hoe we dat doen in 1 dag!
vrijdag 6 oktober 2017
6 PE-punten en gratis boek 'De Toezichthouder'    Veel toezichthouders/commissarissen willen vanuit ‘gezag’ handelen. Niet vanuit ‘macht’. Heeft de toezichthouder ‘macht’? Zo ja, wat is die ‘macht’? Hoe verhouden de verantwoordelijkheden in de verschillende rollen (toezichthouder, werkgever, adviseur en netwerker) zich tot ‘macht’? Hoe gaat u om met de door de wetgever aan u gegeven macht? Wanneer en hoe gebruikt u uw ‘macht’ als een overijverige of nalatige bestuurder u niet serieus neemt?
Lastige dilemma’s die alle toezichthouders tegenkomen: u staat niet alleen!
Na het volgen van de masterclass 'Omgaan met Macht' heeft u inzicht in:
  • Het belang van denken in macht en tegenmacht
  • Het gebruik en mogelijk misbruik van macht door bestuurders
  • Uw persoonlijke verhouding tot macht
  • De regels van ‘het spel’ van macht en tegenmacht
  • Hoe u het belang van alle stakeholders kunt dienen door prudent van uw macht gebruik te maken.

Kom op 6 oktober naar Soesterberg:  http://www.diemenenvangestel.nl/masterclassomgaan-met-macht/

U bent de eerste om te reageren.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Programma Goed Toezicht
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen