15 februari 2019

Uniformering ontslag stichtingsbestuurder

In de nabije toekomst zal het ontslag van een bestuurder door een ander orgaan of door de rechtbank op verzoek van belanghebbenden/OM automatisch leiden tot een arbeidsrechtelijk ontslag.

1904
20 september 2018

Bestuursverbod in de zorg.

Eerste twee gepubliceerde bestuursverboden in de zorg.

2419
6 september 2018

SDU masterclass voor bestuurders en toezichthouders

Op 20 november organiseert SDU een masterclass voor bestuurders en toezichthouders inzake de nieuwe wettelijke regeling voor bestuur en toezicht bij met name stichtingen en verenigingen (WBT-2).

1801

Interview met Melek Usta: zakenvrouw met een maatschappelijke missie

Melek Usta (50) richtte in 2000 het bedrijf Colourful People op; een wervings-, selectie- en adviesbureau, gespecialiseerd in diversiteitsvraagstukken.

1204

Interview met Karin Runia

Karin werkt als adviseur, onderzoeker en toezichthouder in de zorg. Door haar meervoudige kijk op kwaliteit weet ze de praktijk van alle dag te verbeteren.

1659

Het contract van de toezichthouder & commissaris

Het contract tussen toezichthouder en zorginstelling komt veelal mondeling tot stand. Bewust? Of is er onvoldoende besef van de duale band tussen toezichthouder/commissaris en rechtspersoon?

3342

Sturen en toezicht op cultuur & gedrag

Start op:

Sturen en toezicht op cultuur & gedrag

Start op:

HRM en organisatieontwikkeling

Start op:
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Persoonlijke factor
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen