Week van de medezeggenschap 5-9 oktober 2020

Op 30 september 2020 geplaatst door

De nieuwe medezeggenschapswet - de Wmcz 2018 - is sinds 1 juli van kracht. Met de komst van deze wet worden de inspraak en medezeggenschap van de mensen die zorg krijgen verder versterkt. Om dit te vieren en om een extra impuls te geven aan de kracht van cliëntenraden, organiseert LOC Waardevolle zorg de allereerste Week van de Medezeggenschap. Online, voor iedereen die betrokken is bij de medezeggenschap.

Waardevolle medezeggenschap

Al sinds jaar en dag laten cliëntenraadsleden LOC weten dat zij cliëntenraadswerk willen doen omdat ze iets voor een ander willen betekenen. Tegelijkertijd hoort LOC dat zij binnen de kortste keren belanden in situaties waar dagelijkse beslommeringen, regels en financiën de boventoon voeren. De kern van hun betrokkenheid raakt al snel buiten beeld. En dat terwijl juist cliëntenraadsleden het menselijke aspect goed in kunnen brengen. Door steeds opnieuw te leren kijken naar wat mensen belangrijk vinden, naar wat voor hen waardevol is in het leven, brengen cliëntenraadsleden gesprekken op gang die maken dat dingen anders georganiseerd (kunnen) worden. LOC merkt dat managers, beleidsmakers en bestuurders hierdoor geïnspireerd raken en zich ondersteund voelen in hun werk.

Dit is de Week van de Medezeggenschap

De Week van de Medezeggenschap is een 5-daags online evenement speciaal voor en met iedereen die zich (verder) wil bekwamen of verdiepen in de medezeggenschap. Het gaat bijvoorbeeld over hoe ‘bijdragen aan Waardevolle zorg’ het uitgangspunt kan zijn van activiteiten van de raad, of over wat de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) betekent voor werk. In ieder geval gaan de activiteiten in de Week in op allerlei concrete onderwerpen uit de praktijk. Verwacht een mix van praktische workshops, inspirerende sprekers, waardevolle discussies, netwerkmogelijkheden en interessante interviews.

Tijdens deze week wordt uitvoerig stil gestaan bij het belang van medezeggenschap en de meerwaarde die dit kan hebben en duiken in onderwerpen als:

 • Samenwerken ten tijde van crisis
 • Vertrouwen vergroten in de cliëntenraad
 • De samenwerking binnen de organisatie
 • De (on)mogelijkheden van contact
 • De zoektocht naar passende medezeggenschap
 • Wat te doen bij een geschil of impasse?
 • Van ambities naar actie
 • Het speelveld van de cliëntenraad
 • De dagelijkse praktijk van de cliëntenraad.

Met bijdragen van...
De Week van de Medezeggenschap wordt georganiseerd voor cliëntenraden én andere betrokkenen bij de medezeggenschap, zoals ondersteuners, managers, bestuurders of beleidsmakers. Naast het feit dat cliëntenraden en LOC een actieve rol in het programma spelen, zijn er ook bijdragen van: het ministerie van VWS, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, verschillende brancheorganisaties, toezichthouders, Vilans, zorgkantoren en anderen.

Medezeggenschap doe je samen
De Week van de medezeggenschap is er daarmee zeker niet alleen voor cliëntenraden: ook voor andere betrokkenen bij de medezeggenschap is er genoeg aan informatie, inspiratie, en handvatten te halen. Effectieve medezeggenschap kun je alleen samen bereiken.

Lancering handreiking voor bestuurders
Bestuurders en managers kunnen zich buigen over hoe zij ruimte maken voor medezeggenschap. En wat de meerwaarde daarvan kan zijn. We lanceren tijdens de Week van de Medezeggenschap een handboek over medezeggenschap, speciaal voor bestuurders.

Ondersteuning van de cliëntenraad
Ook de rol van de ondersteuner krijgt de nodige aandacht in het programma. Goede ondersteuning van de cliëntenraad kan de effectiviteit van de medezeggenschap een enorme boost geven. We zijn blij dat we voor elkaar hebben gekregen dat juist deze positie extra versterkt wordt door de Wcmz 2018.

Gratis magazine over de Wmcz 2018
De inwerkingtreding van de Wmcz 2018 biedt zorgorganisaties en cliëntenraden de uitgelezen kans om de visie, afspraken en praktijk van medezeggenschap opnieuw tegen het licht te houden. Voor LOC is de invoering van deze wet de aanleiding om de Week van de medezeggenschap te organiseren. Eerder publiceerden we een speciale editie van het LOC-magazine geheel in teken van de Wmcz 2018: geïnteresseerden kunnen dit magazine hier gratis downloaden.

Aanmelden en meer informatie
Op www.weekvdmedezeggenschap.nl is het complete programma van de Week van de Medezeggenschap te vinden en kun je je inschrijven voor de specifieke activiteiten. Cliëntenraden die lid zijn van LOC kunnen kosteloos deelnemen aan alle activiteiten. Andere geïnteresseerden betalen € 25,- per sessie. Voor € 75,- kun je meedoen met alle sessies van de week.

Meer informatie

 • Alle informatie over medezeggenschap en hoe LOC cliëntenraden ondersteunt, lees je op www.clientenraad.nl
 • LOC Waardevolle zorg is een netwerk van mensen die betrokken zijn bij zorg en welzijn. We willen dat ieder mens een waardevol leven kan leiden. Ook als die zorg nodig heeft. We noemen dat: ‘waardevolle zorg’. Meer informatie over hoe LOC werkt aan Waardevolle zorg, lees je op www.loc.nl
 • Bij vragen over de Week van de Medezeggenschap of andere activiteiten van LOC kun je contact opnemen met loc@loc.nl of 030 284 3200
Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
(Mede)zeggenschap en cliëntenraad
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen