Nieuwsoverzicht

Week van de medezeggenschap 5-9 oktober 2020

De nieuwe medezeggenschapswet - de Wmcz 2018 - is sinds 1 juli van kracht. Met de komst van deze wet worden de inspraak en medezeggenschap van de mensen die zorg krijgen verder versterkt. Om dit...

218
10 maanden geleden

Toezichthouders en cliëntenraden ontmoeten elkaar rond thema bouw

Wie willen we zijn en hoe willen we zorg bieden?

773
2 jaar geleden

16 oktober bijeenkomst wetsvoorstel Bestuur & Toezicht

Het wetsvoorstel Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is op de valreep over het zomerreces getild en wordt eind september in de Tweede Kamer behandeld.

1809
2 jaar geleden

Enquête: hoe krijgt uw raad van toezicht zicht op het cliëntenperspectief?

Hoe krijgt u als toezichthouder zicht op het cliëntenperspectief en wat is hierin uw rol?

1356
3 jaar geleden

Durven wij als toezichthouders de cliëntreis zelf mee te maken?

Als Raad van Toezicht van Viattence hebben wij de handschoen opgepakt. We hebben ons een middag ‘laten opnemen’ in ‘het verpleeghuis oude stijl’ van bureau De Keerzijde.

2415
3 jaar geleden

Uitnodiging Denktank Voordrachtscommissarissen

De eerstvolgende bijeenkomst van de Denktank Voordrachtscommissarissen vindt plaats op vrijdag 9 februari. Het thema is ditmaal ‘De positie van de voorgedragen toezichthouder in de zorg’.

535
3 jaar geleden

Derde principe Governancecode Zorg 2017: Zeggenschap biedt mensen greep op hun leven (via Boardroomzorg)

Het derde principe van de Governancecode Zorg 2017 gaat over het belang van medezeggenschap voor het goede bestuur van zorgorganisaties.

1049
4 jaar geleden

RVS: ‘Evidence-based practice als basis voor goede zorg is een illusie’

De RVS pleit voor context-based practice in plaats van de huidige evidence-based practice. In evidence-based practice gaat het om het centraal stellen van een specifieke context.

2016
Christiaan Grigoleit
4 jaar geleden

Geen democratische legitimering intern toezicht

Het raad-van-toezicht-model is in ontwikkeling. Zo wordt de werving en selectie van toezichthouders steeds meer openbaar en hebben de medezeggenschapsorganen er een rol in (via BoardroomZorg).

591
4 jaar geleden
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
(Mede)zeggenschap en cliëntenraad
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen