4 april 2018

Enquête: hoe krijgt uw raad van toezicht zicht op het cliëntenperspectief?

Hoe krijgt u als toezichthouder zicht op het cliëntenperspectief en wat is hierin uw rol?

1099
31 januari 2018

Durven wij als toezichthouders de cliëntreis zelf mee te maken?

Als Raad van Toezicht van Viattence hebben wij de handschoen opgepakt. We hebben ons een middag ‘laten opnemen’ in ‘het verpleeghuis oude stijl’ van bureau De Keerzijde.

2105
25 januari 2018

Uitnodiging Denktank Voordrachtscommissarissen

De eerstvolgende bijeenkomst van de Denktank Voordrachtscommissarissen vindt plaats op vrijdag 9 februari. Het thema is ditmaal ‘De positie van de voorgedragen toezichthouder in de zorg’.

371

Kunnen filosofen helpen bij maatschappelijke problemen als depressie?

Kunnen filosofen helpen bij maatschappelijke problemen als depressie? Die vraag stond centraal in een artikel in de Trouw (23-10-18)

In het artikel beargumenteer Ber van den Bergh dat depressie niet

486

Kennen Raden van Toezicht écht het cliëntenperspectief!

Yvonne en Kemenade en Beatrix van Emmerik hebben onderzocht in hoeverre de toezichthouder bewust omgaat met de thematiek van het cliëntenperspectief. Zie bijgaand artikel!

2087

Verslag governance college 13 juni

Thema: Democratisering bij besturing en toezicht op zorgorganisaties

722
Er zijn geen vragen om weer te geven.

Leergang voor de voorzitter

Start op:

Leergang voor de voorzitter

Start op:
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
(Mede)zeggenschap en cliëntenraad
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen