20 november 2019

Toezichthouders en cliëntenraden ontmoeten elkaar rond thema bouw

Wie willen we zijn en hoe willen we zorg bieden?

714
6 september 2019

16 oktober bijeenkomst wetsvoorstel Bestuur & Toezicht

Het wetsvoorstel Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is op de valreep over het zomerreces getild en wordt eind september in de Tweede Kamer behandeld.

1582
4 april 2018

Enquête: hoe krijgt uw raad van toezicht zicht op het cliëntenperspectief?

Hoe krijgt u als toezichthouder zicht op het cliëntenperspectief en wat is hierin uw rol?

1333

Kunnen filosofen helpen bij maatschappelijke problemen als depressie?

Kunnen filosofen helpen bij maatschappelijke problemen als depressie? Die vraag stond centraal in een artikel in de Trouw (23-10-18)

In het artikel beargumenteer Ber van den Bergh dat depressie niet

1605

Kennen Raden van Toezicht écht het cliëntenperspectief!

Yvonne en Kemenade en Beatrix van Emmerik hebben onderzocht in hoeverre de toezichthouder bewust omgaat met de thematiek van het cliëntenperspectief. Zie bijgaand artikel!

3202

Verslag governance college 13 juni

Thema: Democratisering bij besturing en toezicht op zorgorganisaties

1081
Er zijn geen vragen om weer te geven.

Leergang voor de voorzitter

Start op:

Leergang voor de voorzitter

Start op:

Leergang voor de voorzitter

Start op:
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
(Mede)zeggenschap en cliëntenraad
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen