6 september 2019

16 oktober bijeenkomst wetsvoorstel Bestuur & Toezicht

Het wetsvoorstel Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is op de valreep over het zomerreces getild en wordt eind september in de Tweede Kamer behandeld.

140
4 april 2018

Enquête: hoe krijgt uw raad van toezicht zicht op het cliëntenperspectief?

Hoe krijgt u als toezichthouder zicht op het cliëntenperspectief en wat is hierin uw rol?

1193
31 januari 2018

Durven wij als toezichthouders de cliëntreis zelf mee te maken?

Als Raad van Toezicht van Viattence hebben wij de handschoen opgepakt. We hebben ons een middag ‘laten opnemen’ in ‘het verpleeghuis oude stijl’ van bureau De Keerzijde.

2196

Kunnen filosofen helpen bij maatschappelijke problemen als depressie?

Kunnen filosofen helpen bij maatschappelijke problemen als depressie? Die vraag stond centraal in een artikel in de Trouw (23-10-18)

In het artikel beargumenteer Ber van den Bergh dat depressie niet

702

Kennen Raden van Toezicht écht het cliëntenperspectief!

Yvonne en Kemenade en Beatrix van Emmerik hebben onderzocht in hoeverre de toezichthouder bewust omgaat met de thematiek van het cliëntenperspectief. Zie bijgaand artikel!

2488

Verslag governance college 13 juni

Thema: Democratisering bij besturing en toezicht op zorgorganisaties

867
Er zijn geen vragen om weer te geven.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
(Mede)zeggenschap en cliëntenraad
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen