Nieuwsoverzicht

Landelijke inspiratiebijeenkomst Radicale vernieuwing

Tijdens de landelijke inspiratiebijeenkomst Radicale vernieuwing op maandag 13 mei werden deelnemers gestimuleerd na te denken over het zetten van een volgende stap.

300

Zorgcoöperaties & de rol van de Raad van Toezicht

Is er een rol weggelegd voor een Raad van Toezicht in burgerinitiatieven in de zorg? Dit is het verslag van het congres: Burgers doen het zelf!

1960

Onderzoek vanuit Leeuwendaal B.V. en de Universiteit van Amsterdam omtrent: ‘Diversiteit in raden van bestuur en raden van toezicht’

Beste lezer, In samenwerking met adviesbureau Leeuwendaal B.V. en de Universiteit van Amsterdam zouden wij u graag willen betrekken bij een onderzoek over het thema ‘Diversiteit in raden van...

3082

Verslag netwerkdiner NVZ november 2017

De NVZ organiseert vier keer per jaar een netwerkdiner rond een actueel thema, waarbij drie inspirerende sprekers hun visie op het thema geven. In november 2017: de toekomst van patiëntveiligheid.

506

Het managen en organiseren van innovatie in de zorg

In de studie Situated Novelty (2016) door Maarten Janssen, merkt Janssen op dat er in ons denken over innovatie een belemmerende logica schuilgaat.

1495

RVS: ‘Evidence-based practice als basis voor goede zorg is een illusie’

De RVS pleit voor context-based practice in plaats van de huidige evidence-based practice. In evidence-based practice gaat het om het centraal stellen van een specifieke context.

1507

Margje Mahler (Zorginstituut Nederland): ‘Samen leren en verbeteren’

Margje Mahler werkt onder meer als portefeuillehouder voor het kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg bij Zorginstituut Nederland. Op het congres van Waardigheid en trots op 3 en 4 juli verzorgt...

683

Raden van toezicht worstelen met kwaliteit van zorg

Raden van toezicht weten niet goed hoe zij toezicht kunnen houden op kwaliteit van zorg. Dat komt naar voren uit een digitale enquête onder 132 respondenten bij zorg- & welzijn-organisaties. De...

349

Toezichthouder mist zicht op praktische dimensie van kwaliteit

Raden van toezicht in zorg en welzijn weten niet goed hoe grip te krijgen op concrete dilemma s rond kwaliteit van zorg. Weliswaar hebben ze steeds meer aandacht voor de meetbare, formele aspecten...

511

ING: investeer in e-health, bouw specialistische ggz af

E-health maakt de geestelijke gezondheidszorg effectiever en verlaagt de kosten. Snellere afbouw van specialistische ggz-zorg is nodig om geld vrij te maken voor investeringen in digitale...

545
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Kwaliteit en veiligheid
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen